Skip to main content

Del 1: Vad är en visuell identitet?

Visuell identitet är mer än bara en logotyp eller en färgpalett; det är det samlade visuella uttrycket som representerar ett företags eller organisations varumärke genomgående i alla dess kommunikationskanaler. Detta inkluderar webbdesign, marknadsföringsmaterial, produktförpackning, hur det ser ut på kontoret etc. Till skillnad från en grafisk profil, som främst fokuserar på logotyp, typografi och färgscheman, omfattar en visuell identitet allt material som företaget syns med och lämnar ifrån sig.

visuell identitet modell

2. Varför är det viktigt att ha en visuell identitet?

Skapar igenkänning: En stark visuell identitet gör det möjligt för ditt varumärke att sticka ut i mängden och skapar en omedelbar igenkänning hos din målgrupp.

Differentierar ditt varumärke: I en konkurrensutsatt marknad hjälper en unik visuell identitet ditt företag att sticka ut och skilja sig från konkurrenterna.

Framkallar känslor: Genom att använda en effektiv visuell kommunikation kan ditt varumärke skapa en stark emotionell koppling med din publik, vilket bygger förtroende och lojalitet.

Engagerar medarbetare: En tydlig och attraktiv visuell identitet kan öka känslan av tillhörighet och stolthet bland dina anställda, vilket i sin tur kan öka deras engagemang och produktivitet.

Effektiviserar marknadsföringsarbetet: Genom att använda visuella byggstenar och mallar kan du effektivisera skapandet av marknadsmaterial och säkerställa en konsekvent varumärkesupplevelse över alla kanaler och plattformar.

Bygger förtroende och trovärdighet: En professionellt utformad visuell identitet signalerar pålitlighet och kvalitet till potentiella kunder, vilket kan öka förtroendet för ditt varumärke och göra det mer attraktivt på marknaden.

Förenklar för dina kunder att köpa dina tjänster/produkter: En väl genomtänkt visuell identitet kan underlätta för kunder att lättare ta till sig och förstå produkter och tjänster, vilket i sin tur förenklar köpprocessen och förbättrar den övergripande köpupplevelsen.

3. Exempel på visuella identiteter

Det finns tusentals exempel på företag som lyckats nå oerhörda framgångar och vad de väldigt ofta har gemensamt är att de har en genomtänkt visuell identitet. Här är några exempel på företag Sverige och internationellt som lyckats med att vara visuellt starka och konsekventa:

visuell identitet apple
visuell identitet apple
visuell identitet apple
visuell identitet apple

Apple

Apple är ett av världens mest framstående teknikföretag, känt för sina innovativa produkter och ikoniska design. Deras visuella identitet är en integrerad del av varumärket och omfattar allt från logotypen till förpackningsdesignen. Genom en minimalistisk och elegant estetik, rena linjer och distinkta färgval skapar Apple en visuell identitet som är genomsyrad av kvalitet, modernitet och användarvänlighet.

Den visuella identiteten är viktig för Apple av flera skäl. För det första bidrar den till att stärka varumärkeskännedomen och skapa en stark igenkänningsfaktor för företaget. Apple’s design är också en central del av dess differentieringsstrategi, vilket hjälper företaget att sticka ut i en konkurrensutsatt marknad. Dessutom bidrar den minimalistiska och intuitiva designen till att skapa en stark känslomässig koppling med kunderna och främjar lojalitet och engagemang.

Visuell identitet IKEA
visuell_identitet_ikea
Visuell identitet IKEA
exempel visuell identitet ikea

IKEA

IKEA är känt för sin enkla och funktionella design, både i produkter och i marknadsmaterial. Företagets visuella strategi betonar tydliga, överskådliga layouter och instruktiva produktbilder, vilket underlättar för kunder att förstå och montera produkter. Läs mer om deras logotyp och designmässiga historia här

visuell identitet handelshögskolan
visuell identitet handelshögskolan

Stockholm School of Economics

Handelshögskolan är en ledande institution för högre utbildning inom ekonomi, management och företagande. Deras visuella identitet är noggrant utformad för att spegla skolans värden, traditioner och akademiska excellens. Denna visuella identitet är viktig av flera skäl. För det första hjälper den till att stärka varumärkeskännedomen genom att skapa en omedelbar igenkänningsfaktor för skolan. För det andra differentierar den skolan från andra utbildningsinstitutioner och ger den en unik position på marknaden. Dessutom bidrar den till att skapa en stark känslomässig koppling med studenter, personal och alumner, vilket i sin tur främjar lojalitet och engagemang. Läs mer om deras visuella identitet här

visuell identitet polarquest
visuell identitet polarquest
visuell identitet polarquest
visuell identitet polarquest

PolarQuest

Polarquest är ett företag som specialiserar sig på expeditioner till Arktis och Antarktis, med fokus på vetenskaplig forskning och äventyrliga upplevelser. Deras visuella identitet är präglad av element som för tankarna till de extrema och vackra landskapen i polarregionerna, med kraftfulla bilder, isiga färger och en känsla av äventyr.

Den visuella identiteten är avgörande för Polarquest av flera skäl. För det första hjälper den till att skapa en stark igenkänningsfaktor för företaget och differentiera det från konkurrenterna. Genom att använda en unik och minnesvärd design kan Polarquest locka till sig intresse och skapa en stark känslomässig koppling med sina kunder.

Dessutom är den visuella identiteten en central del av hur Polarquest kommunicerar sitt varumärkesbudskap och värden till omvärlden. Genom att använda bilder och grafiska element som förmedlar känslan av äventyr och utforskning kan företaget locka till sig intresse och skapa en stark känsla av samhörighet med sina kunder. Läs mer om deras visuella uttryck och kommunikation här

4. Vad en visuell identitet omfattar

En fullständig visuell identitet omfattar en bred palett av designelement som samarbetar för att förmedla ett varumärkes kärnvärden och personlighet på ett konsistent sätt. Dessa element inkluderar:

 • Webbplatsdesign: Frontlinjen för digital närvaro, där allt från layout till användarinteraktion måste spegla varumärkets visuella uttryck.
 • Typografi och Logotyp: Typsnittsval och logotypdesign är avgörande för att etablera varumärkets visuella språk.
 • Färgpalett: Väl utvalda färger som stärker igenkänningen och förmedlar känslor och värden.
 • Fotografier och Bildmanér: Bildval och stil som konsekvent används för att stärka varumärkets berättelse.
 • Grafik och Illustrationer: Skapar en distinkt visuell stil som kan användas överallt från webbplatser till marknadsföringsmaterial.
 • Ikoner och Symboler: Enkla, men kraftfulla verktyg för att kommunicera snabbt och effektivt, ofta använda i digitala gränssnitt.
 • Broschyrer och Annonsering: Tryckta och digitala medier som kommunicerar varumärkets budskap och erbjudanden.
 • Butiks- och Inredningsdesign för kontor: Fysiska utrymmen som är designade för att förstärka kundupplevelsen och varumärkesidentiteten.
 • Förpackningsdesign: Direkt påverkar konsumenternas uppfattning och beslut i köpögonblicket.
 • Klädsel (i vissa fall): Personalens klädsel som återspeglar varumärkets estetik och värderingar i kundinteraktioner.

Att effektivt integrera dessa komponenter i en sammanhängande visuell identitet kräver noggrann planering och ett genomtänkt strategiskt tillvägagångssätt. Detta säkerställer att varje element inte bara stöder varumärket individuellt, utan också bidrar till en stark och igenkännbar helhet.

5. Faran med en bristfällig visuell identitet

En bristfällig visuell identitet kan ha betydande negativa konsekvenser för ett företag. Kunderna kan bli förvirrade och genom att skicka olika budskap och se olika ut. Det kan resultera i att varumärket inte sticker ut i mängden och blir lätt glömt i den överflöd av information som kunderna dagligen möter. Dessutom kan en dåligt genomtänkt visuell identitet underminera förtroendet för varumärket och ge intrycket av brist på professionalism och kvalitet. Detta kan i sin tur leda till förlorade affärsmöjligheter och minskad lojalitet från kunderna. En tydlig och attraktiv visuell identitet är därför avgörande för att skapa en positiv varumärkesupplevelse och säkerställa en framgångsrik närvaro på marknaden.

Undvik onödiga misstag

6. Vanliga misstag när man skapar sin visuella identitet

Otydlig riktning

Om man inte har en tydlig riktning från början, kan det leda till en splittrad eller förvirrande design.

För många färger och typsnitt

Att använda för många olika typsnitt, färger eller stilar på grafiska element kan göra att varumärket uppfattas som oprofessionellt eller otydligt.

För likt någon annan

Det är viktigt att undvika att kopiera eller efterlikna andra varumärken för mycket, eftersom det kan skada varumärkets trovärdighet och unika identitet.

7. Hur lång tid det tar det att utveckla en visuell Identitet

En visuell identitet är inte begränsad till en specifik omfattning, såsom en grafisk profil kan vara.

När man anlitar en grafisk designer som hjälper dig att skapa din visuella identitet försöker man därför, som första steg, oftast begränsa omfattningen.

Det i första steget kan innefatta att skapa en just en grafisk profil och några enklare mallar i powerpoint och word. I nästa steg kanske man gör budskap och en webbplats. Budskapet är ju egentligen inte visuellt men det måste också finnas på plats när man jobbar vidare och därför görs detta jobb ofta i samband med den visuella identiteten. Nästa steg efter det kanske är att börja med de olika enheterna som ska produceras – allt från annonser till rapporter, företagets lokaler och sälj- och företagspresentationer.

Vad innebär det att göra en ny visuell identitet för stora respektive små företag?

En förändring av ett stort varumärkes visuella identitet kan omfatta allt från en mild uppdatering till en total omgestaltning av varumärkets utseende och känsla. Ett sätt att angripa en större förändring är att börja i den ändan där det är mest kritiskt och sedan jobba sig igenom del för del. Man får helt enkelt göra lite research och se vart förändringen är viktigast och sen jobba sig igenom resterande områden efter hand. Förändringen kan pågå under en längre tid, ibland över en period av några år.

I en liten organisation kan däremot en implementation av en visuell identitet gå rätt snabbt. Där kanske det är relativt få personer inblandade och det räcker kanske med en grafisk profil, göra om webbplatsen visuellt och sedan göra ett antal mallar. Detta kan ta alltifrån några veckor till några månader.

Grafisk profil och design

8. Kompetens vid skapandet av en visuell identitet 

Att säkerställa en effektiv visuell identitet kräver hög kompetens och samarbete med erfarna designexperter. Dessa specialister kan erbjuda strategisk vägledning baserad på en djupgående analys av både ditt varumärke och marknaden det verkar på. En skicklig designer har förmågan att skräddarsy det visuella innehållet för olika plattformar och medier, vilket säkerställer att varje element, från färgval och typsnitt till bildval och animationer, upprätthåller en enhetlig och professionell framtoning. Detta är avgörande för att säkerställa att din visuella identitet är stark och effektiv, oavsett om den visas i tryckta material eller på digitala plattformar. Att ha tillgång till kompetens och expertis är nyckeln till att skapa en visuell identitet som verkligen står ut och engagerar din målgrupp på ett meningsfullt sätt.

9. Skapa en visuell identitet i fem steg

 1. Gör reseach, skissa och ta fram er strategi. Nyckeln till att skapa ett starkt och engagerande visuellt innehåll är att ha en genomtänkt grund.
 2. Definiera er visuella identitet. För att dra nytta av det visuella språkets kraft, börja med att dra upp riktlinjer för ditt företags visuella uttryck i en grafisk profil.
 3. För att förenkla för alla inblandade, skapa ett gäng mallar som ni kan utgå ifrån, över alla användningsområden och plattformar. Håll dig till dina färger och typografi och använd dem som bas för alla visuella element som du skapar i din marknadsföring.
 4. När mallarna är på plats kan ni utveckla det visuella innehållet med hjälp av foton, infografik, grafer, diagram, screenshots, filmer etc.
 5. Implementera och optimera. Skapa engagerande visuella berättelser i alla kanaler och lär er vad som fungerar bra och mindre bra. Gör mer av det som fungerar bra och lär er under resans gång. Var inte rädda för att ändra det som behöver ändras. Se till att aldrig sluta utvecklas.