Skip to main content

För att förstå och lagra information har forskning visat att hjärnan gärna använder sig av bilder. Om du kopplar bilder eller andra associationer till ditt budskap fastnar det lättare. Vi använder ofta grafik för att presentera ett sammanhang, komplex information eller siffror, för att göra det mer lättillgängligt.

65% av B2B-marknadsförare använder infografik som en del av sina marknadsföringsstrategier.*

Frågor att tänka igenom

Infographics kan användas på många olika sätt. Det här är några frågor man bör tänka igenom innan man gör sina infographics.

Mål

Vad ska era infographics åstadkomma? Vad vill ni främst att de ska förmedla och vad vill ni att det ska leda till? Sätt upp mål för det.

Innehåll

Vilket innehåll ska komma först? Vilket innehåll är viktigast? Gör en grafisk hierarki för vilken ordning och storlek saker och ting ska ha.

Visuellt

Hur ska illustrationerna se ut? Finns det redan grafiska riktlinjer ni kan följa så gör det. Annars är det tajm att ta fram det så att era infographics hänger ihop med resten av ert varumärke.

Användning

Hur ska ni använda era infographics? Digitalt? I tryck? I flera olika kanaler eller olika användningsområden? Bestäm er tidigt för att få ett bra slutresultat.

Exempel 1: Krångliga siffror som ingen kunde ta del av gjordes till intressanta infographics, och blev en viktig del av marknadsföringen.

När vi började vårt jobb med Stockholm School of Economics insåg vi snart att de hade fantastiska siffror (!). De hade tiktigt stark statistik för olika delar av deras verksamhet, men som de valt att presentera i grafer och cirkeldiagram och ingående och krånglig information. Därmed var de svåra att ta till sig och förstå. En av de första sakerna vi gjorde var att lyfta fram och belysa deras resultat på helt nya sätt. 

Detta kan man göra genom att:

  • Rensa och lyfta fram det viktigaste. Ta bort överflödig information, även om den är bra, för att fokusera innehållet.
  • Använd illustrationer för att man direkt ska förstå om vad det handlar om. Illustrationer är lättare att ta till sig än text och  vanliga diagram.

Vårt recept på effektiva infographics

Infographics kan användas på många olika sätt. De kan användas vid jämförelse mellan olika alternativ, för att beskriva behov och vilken nytta ett projekt medför, för att presentera ett komplicerat ämne eller för att presentera statistik och undersökningar. Men för att göra en infographics effektiv så behöver man tänka igenom vissa saker. Här kommer vårt recept på hur man får till bra förutsättningar för en infographics.

Vårt recept:

  • Först och främst, tänk igenom vad era infographics åstadkomma.
  • Bestäm er hur ni ska använda era infographics.
  • Se till att illustrationerna hänger ihop med resten av ert varumärke.
  • När du skapar infographics tänk då i första hand på vad mottagaren vill veta.
  • Dela upp information i olika sektioner och strukturera upp innehållet.
  • Rensa bort om det blir för komplicerat eller ingående.
  • Skapa en helhet och ett budskap som blir lätt att ta till sig. 
Vill ni ha vår input?

Har ni en idé om infographics ni skulle vilja skapa? Vill ni ha vår input på hur man skulle kunna göra?

Kontakta Magnus på
070-3788951

Exempel 2: Com Hem fick sin infographics publicerad på Financial Times webb.

Inför börsintroduktionen hjälpte vi Com Hem att belysa viktiga nyckeltal och bolagets siffror, som en del av deras PR-kampanj. Med infographics kunde Com Hem  illustrera statistik och siffror på ett sätt som var lätt att ta till sig. Målet var att någon av de viktiga aktörerna skulle använda sig av materialet och skriva något om Com Hem inför introduktionen. Financial Times, som är en av de viktigaste aktörerna, publicerade hela denna infographics i sin helhet på sin hemsida – med andra ord bästa möjligaste resultat.

Varsågod. En guide du inte vill missa.

Här får du våra 14 hetaste insikter om egenskaper som driver resultat!