Skip to main content

Design

Första intrycket av ditt företag sker ofta via din webb. Blixtsnabbt uppfattar hjärnan visuella signaler, långt innan man läst texten eller skrollat ned på sidan. Design handlar lika mycket om att skapa en stark identitet för ditt varumärke som att säkerställa användarvänligheten på din webbplats. Grunden inom marknadsföring för de flesta företag idag är att investera i bra grafisk design och en genomtänkt designad webbplats.

Boka gratis konsultation
Strategisk design

Tricket är att kombinera strategi och idé med starka visuella signaler

Bilder, färger, typsnitt och illustrationer utgör tillsammans med logotypen grunden i det visuella uttrycket. Genom att kombinera starka idéer och tydligt formulera dem till din mottagare, tillsammans med starka visuella signaler som knyter an till de rätta känslorna för ditt projekt, får du användaren att känna sig engagerad.

Design, grafisk profil, visuell identitet, branding… det finns många uttryck för att göra ungefär samma sak. I grunden handlar det om att stärka och tydliggöra varumärkets visuella uttryck.

Process, metoder, verktyg och principer

Vi använder oss av ett ramverk som består av vår process, våra metoder, verktyg och principer. I varje uppdrag utgår vi alltid från vår process, som vi anpassar för olika uppdrag och kunder. Den består av fem grundläggande steg. Analysera, formulera, producera, mät och optimera!

Första intrycket är viktigt, särskilt när det kommer till webbdesign. Enligt en studie från Stanford University är 94% av kundens första intryck designrelaterat.

Exempel på hur man kan strukturera upp design

Visuella element

En visuell bank i form av bilder, illustrationer, design och infographics bildar en bra grund att jobba vidare utifrån. Elementen fungerar likt verktyg som företaget kan plocka av när de gör kommunikation.

Mallar

I vårt uppdrag ligger ofta en del i att skapa mallar, som företaget kan jobba vidare utifrån. Företaget kan själva skapa löpande material med utgångspunkt i mallarna.

Kan design skapa ROI?

Att räkna ut ROI på design är väldigt klurigt men egentligen är det inte speciellt svårt att förstå att investering i design kan ge bra avkastning. Titta på stora företag som Apple och Adidas, de vet hur mycket deras design betyder. Det är en stor del av deras framgång!

Genomtänkt design förenklar också för kunden att förstå produkter och tjänster. Det förenklar för kunden att köpa och det förbättrar köpupplevelsen i stort. Alltså nöjdare kunder. Och nöjda kunder köper ofta mer.

Om du skapar ordning och reda i din design genom en tydlig grafisk profil och designsystem kan du spara oändligt med tid, vilket så klart betyder att du slipper betala onödiga pengar. Dessutom blir din design enhetlig och känns igen i alla kanaler. När ett företag har investerat i design upplevs varumärket som starkare och det blir en positiv upplevelse för kunden. Ett starkt varumärke ökar företagets värde.

94

pekade ut dålig webbdesign som skälet till att de avvisade företag online

75

tycker att webbplatsens design speglar ett företags trovärdighet

80

En väl utformad logotyp kan öka varumärkeskännedomen med upp till 80 %

Infographics

Visuellt innehåll är 40 gånger mer sannolikt att bli delat på sociala medier än andra typer av innehåll*. Bilder och filmer vet vi alla att de delas flitigt. Ett annat exempel är infographics, där man visualiserar siffror och statistik.

Läs gärna vår artikel om infographics

Att designa tjänster och koncept

Design handlar om att utgå från målet med exempelvis en hemsida och ytterst företagets mål, undersöka och komma fram till bästa sättet att lyfta fram det som kommer att locka mottagaren och sedan optimera innehåll och utseende.

Förr i tiden handlade design mest om att göra produkter och företag mer attraktiva. Idag innebär design så mycket mer! En stor del av design idag handlar om hur man tänker och hur man strukturerar upp idéer, innehåll och funktioner. Design är idag ett brett begrepp som även omfattar att designa tjänster och koncept.

Olika metoder inom strategisk design beroende på vilket mål du vill nå.

Anpassar du designen för ändamålet är sannolikheten att få ett lyckat resultat mycket större.

I grunden har vi ett ramverk för all vår design och sen bygger vi vidare med specifika steg, beroende på vilket mål vi ska uppnå. Ofta är det en kombination av olika designmetoder.

Genererar din hemsida inte tillräckligt med leads?

Vill du slippa göra om hemsidan från grunden vart tredje år efter att den blivit sämre och sämre. Då låter det som att det är Growth-driven design du är ute efter. Detta är ett sätt att tänka på som bygger på att få din webbplats att leva, leverera och växa. Det handlar om kontinuerlig förbättring, förmågan att bygga ett starkt fundament kring dina mottagare, analysera hur de agerar, skapa kvalitativt innehåll och att hela tiden göra din webbplats ännu bättre.

Vill du bygga bättre varumärkesigenkänning?

Att vara konsekvent med att använda samma typ av visuella designelement i dina sociala medier och alla andra marknadsföringsinsatser hjälper människor att känna igen ditt varumärke. Då är det Visual Design som gäller. Visual design hjälper dig att bygga ett fundament utifrån dina mål så att du lättare känns igen och kan hålla en stark visuell linje genom hela varumärket. I arbetet med Visual design jobbar man fram verktyg, mallar, exempel och riktlinjer (grafisk profil/visuell identitet). Läs om vad man ska tänka på när man skapar en grafisk profil för att lyckas.

Känns hemsidan rörig?

Är målet att du vill ha en hemsida som ger ett tydligare och mer sammanhållet intryck? Då är det troligtvis UX-, UI- och/eller CX-design du är ute efter. Med UX-, UI- och CX-design gör vi webbplatser som är optimerade för användarupplevelsen. UX betyder User Experience, UI betyder User Interface och CX är ett relativt nytt begrepp som betyder Customer experience. Dessa tre går hand i hand och är tre olika begrepp där man har lite olika fokus.

Har ditt företag ett tydligt budskap som du vill att folk ska engagera sig i?

Då är det antagligen Purpose-driven design du är ute efter. Din webbplats kanske inte i första hand ska sälja en tjänst eller en produkt. Den kanske ska driva en fråga eller få folk att ta ställning för/eller emot något. Många talar även om ett skifte ifrån idén om vinstmaximering och tillbaka till tanken att ”syftet med verksamheten är att förbättra våra liv och skapa värde för alla inblandade.” I framtiden kommer fler företag att förhålla sig på det här sättet, inte bara för att det är rätt sak att göra, utan för att det är lönsamt.

Vill du sätta dig in i och förstå dina användares behov?

Design Thinking och Human-centered design är besläktade metoder. Design Thinking handlar om att verkligen sätta sig in i konsumentbehoven och förstå, intervjua de som ska använda sig av produkten/tjänsten och se till att möta deras behov. Human-centerd design handlar om att ta fram lösningar på problem genom att involvera det mänskliga perspektivet i alla steg i en specifik problemlösningsprocess.

Hög kvalitet. Prisbelönt design.

Vill du att vi hjälper dig att utveckla ditt koncept?

Upptäck fler av våra projekt

PolarQuest Expeditions

PolarQuest Expeditions

28 maj, 2018

Stockholm School of Economics

Stockholm School of Economics

26 maj, 2018

Deli Verkstan

Deli Verkstan

1 maj, 2018

Connect Sweden

Connect Sweden

20 juli, 2015

Nästa sida: Inbound marketing