Skip to main content

Strategisk design

Använd strategisk design för att stärka varumärkets visuella uttryck och för att se till att det går hand i hand med företagets värderingar och affärsmässiga mål. Ett företag som drivs av en stark passion för något upplevs spännande och kraftfullt. En stark identitet med tydliga åsikter möts med respekt. Nyckeln är att ständigt ge dina användare nya anledningar att bli nyfikna på ditt varumärke.

Boka gratis konsultation
Strategisk design

Tricket är att kombinera strategi och idé med starka visuella signaler

Bilder, färger, typsnitt och illustrationer utgör tillsammans med logotypen grunden i det visuella uttrycket. Genom att kombinera starka idéer och tydligt formulera dem till din mottagare, tillsammans med starka visuella signaler som knyter an till de rätta känslorna för ditt projekt, får du användaren att känna sig engagerad.

Process, metoder, verktyg och principer

När vi gör strategisk design använder vi ett ramverk som består av vår process, våra metoder, verktyg och principer. Vi har en process i grunden, som vi anpassar för varje uppdrag. Den består av fem grundläggande steg. Analysera, formulera, producera, mät och optimera!

Exempel på strategisk design

Visuella element

En visuell bank i form av bilder, illustrationer, design och infographics bildar en bra grund att jobba vidare utifrån. Elementen fungerar likt verktyg som företaget kan plocka av när de gör kommunikation.

Ramverk

Ett fundament i form av visuella riktlinjer, utifrån uttalade mål, gör att det blir enkelt att hålla en stark visuell linje genom hela varumärket.

Mallar

I vårt uppdrag ligger ofta en del i att skapa mallar, som företaget kan jobba vidare utifrån. Företaget kan själva skapa löpande material med utgångspunkt i mallarna.

Strategisk design är kopplad till resultat

Många gånger kan det ta långt tid innan man kan se siffror på om man lyckats med sin strategiska design. Att mäta ROI för den tid man har lagt på design är inte det enklaste, men ändå vet vi att ofta är det just designen som till stor del avgörande för resultatet.

I fallet med Stockholm School of Economics hade vi satt upp några olika mål. Bland annat att attrahera fler studenter, från olika målgrupper och att få fler tjejer och internationella studenter att söka. Och vi vet redan nu att förändringsprocessen gett fantastiska resultat. 

Enligt Stints rapport sett till procentuell förändring jämfört med föregående år så har Handelshögskolan ökat antalet inresande studenter med 12 %, vilket är den största ökningen bland alla universiteten. Handelshögskolan är också det lärosäte som har högst andel internationella studenter av alla (27 %). Även skolans Employment Report visar goda resultat i förhållande till de uppsatta målen. Läs mer om detta case här.

43

av skolans masterstudenter kommer från utlandet. Skolan hade totalt sett en 12% ökning jämfört med föregående år.

46

av studenterna på masterprogrammen är kvinnor. Siffran var 39% 2014 när vi startade arbetet.

35

olika nationaliteter finns representerade på skolan, vilket är en ökning med 8 nationaliteter på 2 år

Visuellt innehåll är 40 gånger mer sannolikt att bli delat på sociala medier än andra typer av innehåll*

Bilder och filmer vet vi alla att de delas flitigt. Ett annat exempel är infographics, där man visualiserar siffror och statistik. Läs gärna artikeln med vårt recept på hur man tillverkar effektiva infographics.

Att designa tjänster och koncept

Strategisk design handlar om att utgå från målet med exempelvis en hemsida och ytterst företagets mål, undersöka och komma fram till bästa sättet att lyfta fram det som kommer att locka mottagaren och sedan optimera innehåll och utseende.

Förr i tiden handlade design mest om att göra produkter och företag mer attraktiva. Idag innebär design så mycket mer! En stor del av design idag handlar om hur man tänker och hur man strukturerar upp idéer, innehåll och funktioner. Strategisk design är idag ett brett begrepp som även omfattar att designa tjänster och koncept.

Olika metoder inom strategisk design beroende på vilket mål du vill nå.

Anpassar du designen för ändamålet är sannolikheten att få ett lyckat resultat mycket större.

I grunden har vi ett ramverk för all vår design och sen bygger vi vidare med specifika steg, beroende på vilket mål vi ska uppnå. Ofta är det en kombination av olika designmetoder.

Genererar din hemsida inte tillräckligt med leads?

Vill du slippa göra om hemsidan från grunden vart tredje år efter att den blivit sämre och sämre. Då låter det som att det är Growth-driven design du är ute efter. Detta är ett sätt att tänka på som bygger på att få din webbplats att leva, leverera och växa. Det handlar om kontinuerlig förbättring, förmågan att bygga ett starkt fundament kring dina mottagare, analysera hur de agerar, skapa kvalitativt innehåll och att hela tiden göra din webbplats ännu bättre.

Vill du bygga bättre varumärkesigenkänning?

Att vara konsekvent med att använda samma typ av visuella designelement i dina sociala medier och alla andra marknadsföringsinsatser hjälper människor att känna igen ditt varumärke. Då är det Visual Design som gäller. Visual design hjälper dig att bygga ett fundament utifrån dina mål så att du lättare känns igen och kan hålla en stark visuell linje genom hela varumärket. I arbetet med Visual design jobbar man fram verktyg, mallar, exempel och riktlinjer (grafisk profil/visuell identitet). Läs om vad man ska tänka på när man skapar en grafisk profil för att lyckas.

Känns hemsidan rörig?

Är målet att du vill ha en hemsida som ger ett tydligare och mer sammanhållet intryck? Då är det troligtvis UX-, UI- och/eller CX-design du är ute efter. Med UX-, UI- och CX-design gör vi webbplatser som är optimerade för användarupplevelsen. UX betyder User Experience, UI betyder User Interface och CX är ett relativt nytt begrepp som betyder Customer experience. Dessa tre går hand i hand och är tre olika begrepp där man har lite olika fokus.

Har ditt företag ett tydligt budskap som du vill att folk ska engagera sig i?

Då är det antagligen Purpose-driven design du är ute efter. Din webbplats kanske inte i första hand ska sälja en tjänst eller en produkt. Den kanske ska driva en fråga eller få folk att ta ställning för/eller emot något. Många talar även om ett skifte ifrån idén om vinstmaximering och tillbaka till tanken att ”syftet med verksamheten är att förbättra våra liv och skapa värde för alla inblandade.” I framtiden kommer fler företag att förhålla sig på det här sättet, inte bara för att det är rätt sak att göra, utan för att det är lönsamt.

Vill du sätta dig in i och förstå dina användares behov?

Design Thinking och Human-centered design är besläktade metoder. Design Thinking handlar om att verkligen sätta sig in i konsumentbehoven och förstå, intervjua de som ska använda sig av produkten/tjänsten och se till att möta deras behov. Human-centerd design handlar om att ta fram lösningar på problem genom att involvera det mänskliga perspektivet i alla steg i en specifik problemlösningsprocess.

Hög kvalitet. Prisbelönt design.

Vill du att vi hjälper dig att utveckla ditt koncept?

Upptäck fler av våra projekt

PolarQuest Expeditions

PolarQuest Expeditions

28 maj, 2018

Stockholm School of Economics

Stockholm School of Economics

26 maj, 2018

Deli Verkstan

Deli Verkstan

1 maj, 2018

Connect Sweden

Connect Sweden

20 juli, 2015

Nästa sida: Inbound marketing