Rebranding Stockholm School of Economics

Som flerfaldigt rankad till Norra Europas främsta handelshögskola av Financial Times och ackrediterad av EQUIS (European Quality Improvement System) att ubildningarna är av högsta internationella standard, är det otvivelaktigt att skolan är något utöver det vanliga. Alinder Design fick uppdraget att hjälpa Stockholm School of Economics med deras rebranding, efter skolans beslut att realisera sin vision om att vara "framtidens skola - en handelshögskola för samhället, en skola med mångfald".

Vårt uppdrag

Varumärkesutveckling, Strategisk design, Visuell identitet, Webbdesign, Print, Grafisk profil, Film, Infographics, Content, illustrationer

Lyckad förändringsprocess

Redan nu vet vi att förändringsprocessen gett fantastiska resultat. Enligt Stints rapport sett till procentuell förändring jämfört med föregående år så har Handelshögskolan ökat antalet inresande studenter med 12 %, vilket är den största ökningen bland alla universiteten. Handelshögskolan är också det lärosäte som har högst andel internationella studenter av alla (27 %). Även skolans Employment Report visar goda resultat i förhållande till de uppsatta målen.

Förgrenades till många enheter och event

Vi påbörjade vad som skulle bli en två år lång process för att definiera Stockholm School of Economics varumärkesstrategi, identitet och övergripande kommunikation. Det vi inte visste var att processen skulle förgrena sig till att även omfatta utformningen inom flera olika enheter och event knutna till skolan, som exempelvis MBA Executive formatSSE Business LabGlobal Challenges och Mistra Financial Systems.

Siffror och mätning av resultat

43

av skolans masterstudenter kommer från utlandet. Skolan hade totalt sett en 12% ökning jämfört med föregående år.

46

av studenterna på masterprogrammen är kvinnor. Siffran var 39% när vi startade arbetet.

35

olika nationaliteter finns representerade på skolan, vilket är en ökning med 8 nationaliteter på 2 år

Film vi gjort för Master Program in Business & Management

Från blått till mångfald

Tidigare var Handelshögskolans färg mörkblå. Deras texter och logotyp var placerad på en mörkblå bakgrund, eller så var själva logotypen eller texterna mörkblå. Det är så klart ingen nyhet att den mörkblå färgen av många är starkt förknippad med borgerlighet och män. Ögat uppfattar färger väldigt snabbt och därmed skapar betraktaren associationer, ofta innan man har hunnit se avsändaren och budskapet. Det ”nya Handelshögskolan – framtidens skola” skulle präglas av mångfald och därför såg vi till att undvika att förknippas med en färg som direkt ger betraktaren tydliga associationer. Nu är det heller inte EN färg i deras färgskala – nu är det en MÅNGFALD av färger.

Ibland kan man ju undra om det är nödvändigt att göra om hela det visuella uttrycket för att man ändrat inriktning/vision. Och det är inte alltid det är nödvändigt. Ibland räcker justeringar. Men som detta fall var den nya visionen direkta motsatsen till det dåvarande visuella uttrycket.

Målen med det nya visuella uttrycket:

– Attrahera fler studenter, från olika målgrupper
– Få fler tjejer och internationella studenter att söka
– Skapa ett visuellt uttryck och ramverk för kommunikationen som ska berätta om skolan, vad de gör och vad de har för vision
– Att kommunicera mer effektivt och tydligt och alltid kännas ”inkluderande”
– Skapa ett starkt och funktionellt varumärke
– Ha ett trovärdigt och proffessionellt uttryck som är rätt i tiden

Allt måste genomsyras av förändringsarbetet

Att skapa en förändring i en stor organisation är inte något som görs över en natt. Det är heller inte något som man gör genom en enskild förbättring – däremot med många åtgärder på många olika plan. Att ompositionera ett varumärke visuellt betyder att allt måste genomsyras av förändringsarbetet: bilder, illustrationer, tonalitet i texter, innehåll och färger. Det är summan av alla enskilda insatser som ger helhetsintrycket.

– We see our business school

as a school for society, seen

through an economic lens.

/Lars Strannegård, Professor and President

DÅ: Innan ReBranding

Den mörkblå färgen dominerade och det fanns en hel del inbyggda problem på hemsidan. Bland annat fanns det inte något bra sätt att lägga texter på bilder. Det fanns även flera olika typsnitt, vilket gjorde att intrycket på sidan blev rörigt. Dessutom visste ingen när man skulle använda vilket typsnitt.

Dra i reglaget för att se före och efter omgörning av webbplats.

NU: Efter ReBranding

Man ser tydligt skillnaden med det nya visuella uttrycket på webbplatsen. Den nya designen och det omfattande bildjobbet har gett ett helt nytt utseende. Vi har behållit en hel del av grundstrukturen på hemsidan men designat om det mesta. Även navigationen fick en make-over. Bilderna har mer fokus på färg, karaktärer och personlighet, för att förmedla känslan av hur det faktiskt är på skolan och hur man även vill att det ska vara.

Ramverk som ger utrymme för flexibilitet

Verktyg och riktlinjer

För att det visuella uttrycket skulle fungera genomgående på alla avdelningar, enheter och event behövde man vara flexibel. Vi skapade en stor uppsättning verktyg att använda sig av i form av illustrationer, bilder, texter, infographics och kommunikationsunderlag. Och till verktygen gjorde vi riktlinjer, med tanke på att man skulle kunna anpassa kommunikationen för olika behov. Läs vår artikel om vad man ska tänka för att lyckas när man skapar en grafisk profil och visuella riktlinjer. En av nycklarna när vi gör visuella riktlinjer är att ge lagom med instruktioner och alltid förse användarna med gott om mallar och grundmaterial, så det finns mycket att starta utifrån.

Kombinera starka idéer med ditt visuella uttryck – och var konsekvent

Bilder, färger, typsnitt och illustrationer utgör tillsammans med logotypen grunden i det visuella uttrycket. Tillsammans förmedlar de en inkluderande och tidsenlig känsla av Stockholm School och Economics. Väsentligt är att vara konsekvent – i alla kanaler. Att utgå ifrån en tanke, ett uttryck, ett koncept – och prata samma språk, ha samma färger i alla kanaler och ett bildspråk som hänger ihop gör att man blir tydlig. Genom att kombinera starka idéer och tydligt formulera dem till sin mottagare, tillsammans med starka visuella signaler som knyter till de rätta känslorna för ditt projekt, får du användaren att känna sig engagerad.

Så här gjorde vi Stockholm School of Economics

Varumärkesförflyttning

Så här gjorde vi Stockholm School of Economics

Varumärkesförflyttning

Konceptualisering

I arbetet ingick att ta fram koncept för att strukturera upp deras USPar för olika målgrupper. Koncepten delades upp under olika rubriker och innehöll infographics, illustrationer, texter och bilder.

Visuella element

Vi tog fram element i form av bilder, illustrationer, design och infographics. Dessa fungerar som en verktyg som de kan plocka av när de gör kommunikation.

Ramverk

Vi byggde ett fundament i form av visuella riktlinjer, utifrån deras uttalade mål, så att de nu kan hålla en stark visuell linje genom hela varumärket.

Mallar

I vårt uppdrag låg en del i att skapa mallar, som skolan kan jobba vidare med efter att vårt huvuduppdrag nu är avslutat. De skapar nu själva löpande material med utgångspunkt i mallarna.

Hitta företagets sweetspots och få ett starkare varumärke!

Med hjälp av det arbete vi gjort – det ramverk och de verktyg vi utarbetat åt dem – kan Stockholm School of Economics arbeta vidare med sitt varumärke. Här är några sammanfattande tips för dig som också vill påbörja Rebranding av ert varumärke:

  1. Rebranding av ett företag innefattar allt ifrån att revidera texter och budskap till de visuella riktlinjerna med bildmanér, illustrationer, infografik, färger och typografi.
  2. Att tydliggöra vad ett varumärke står för är att konsekvent kommunicera företagets budskap utifrån varumärkets värderingar och visuella uttryck.
  3. Nyckeln är att väcka känslor och beröra för att skapa engagemang hos målgruppen. Därför behöver man ha ett starkt uttryck som kommunicerar rätt budskap.
  4. Genom att göra ett ordentligt ramverk i form av visuella riktlinjer och en varumärkesstrategi är det lättare att hålla en stark linje genom hela varumärket.
  5. Viktigt är att ständigt göra förbättringar för att optimera förutsättningarna för varumärket. Analysera, bygg vidare och förbättra över tiden. Det är en bra investering.
  6. Hitta olika sweetspots för att strukturera upp ditt innehåll. Ett innehålls-spår kan innehålla infographics, illustrationer, texter och bilder. Detta gör det lättare att prata om ett ett ämne åt gången.
  7. Mallar och och en bank av visuella element gör det lättare att vara konsekvent och är ett effektivt sätt att strukturera upp sitt innehåll.
Hög kvalitet. Prisbelönt design.

Vill du att vi hjälper dig att utveckla ditt koncept?

Upptäck fler av våra projekt

PolarQuest Expeditions

PolarQuest Expeditions

28 maj, 2018

Stockholm School of Economics

Stockholm School of Economics

26 maj, 2018

Deli Verkstan

Deli Verkstan

1 maj, 2018

Connect Sweden

Connect Sweden

20 juli, 2015