Skip to main content

I vår ständigt föränderliga digitala värld är landningssidor en viktig del i framgångsrik online-marknadsföring. Men visste du att det finns olika typer av landningssidor, var och en med sina unika syften och strategier?

1: Vad är en landningssida?

En landningssida är en strategiskt utformad webbsida som din besökare kommer till, vanligtvis efter att de har klickat på en digital annons eller efter att ha sökt efter något på Google. Ibland finns landningssidan som en länk i menyn, men ofta är landningssidan helt frikopplad från menyn och går bara att nå om man har dess specifika url eller klickar på en annons eller ett sökresultat och ”landar” på just den sidan. Landningssidan har alltid som huvudsyfte att fånga besökarens intresse på olika sätt samt att föra besökaren vidare med hjälp av lämplig CTA (call-to-action).

landningssida hur det gar till

2. Hur hittar kunden er landningssida?

När användare vill hitta information på nätet, vänder de sig mestadels till sökmotorer som Google. De skriver in sökord eller fraser, så kallade ”keywords”, som bäst beskriver det de letar efter. Detta kallas sökintention. Google analyserar sedan dessa söktermer och presenterar en lista över de mest relevanta webbsidorna.

Kunden söker efter något på google

När användare vill hitta information på nätet, vänder de sig oftast till sökmotorer som Google. De skriver in sökord eller fraser, så kallade ”keywords”, som bäst beskriver det de letar efter. Detta kallas sökintention. Google analyserar sedan dessa söktermer och presenterar en lista över de mest relevanta webbsidorna.

Kunden får upp ett sökresultat

Google sökresultat kan delas in i två huvudkategorier: organiska sökresultat och betalda sökresultat.

Organiska sökresultat är webbsidor som Google anser vara mest relevanta för användarens sökintention. Dessa resultat tar upp majoriteten av sökresultatsidan och uppnås genom sökmotoroptimering (SEO).

Betalda sökresultat, å andra sidan, är annonser. Dessa resultat visas högst upp på sidan och är markerade med ordet ”Annons”.

Kunden går in på er landningssida

När kunden väl har klickat på sökresultatet (antingen en annons eller organiskt resultat) kommer de till en sida som är skräddarsydd för just för det kunden sökt på.

3. Olika huvudtyper av landningssidor

Landningssidor kan delas upp i två huvudtyper: sökmotoroptimerade landningssidor och kampanjorienterade landningssidor. Sökmotoroptimerade landningssidor är utformade för att fånga upp organisk trafik från sökmotorer som Google, genom att vara väl anpassade för specifika sökord och fraser. Kampanjorienterade landningssidor ofta mer fokuserade på specifika marknadsföringskampanjer och syftar till att konvertera trafik från betalda annonser eller e-postmarknadsföring.

landningssida click-here

4. Sökmotoroptimerade landningssidor 

När det gäller att få organisk trafik till din webbplats, spelar sökmotoroptimerade (SEO) landningssidor en avgörande roll. SEO-optimering av landningssidor, är en långsiktig strategi som syftar till att förbättra synligheten på sökmotorernas resultat och locka organisk trafik.

 • Innehållets kraft: Här är innehållet kung. Genom att fokusera på välvalda nyckelord, skapar du innehåll som inte bara engagerar läsaren utan också förbättrar din synlighet online. Detta kan innebära detaljerade blogginlägg, informativa artiklar eller omfattande guider.
 • Användarupplevelse i fokus: En effektiv SEO-landningssida balanserar mellan attraktiv design och användarvänlighet. Rätt optimering för att ranka högt är avgörande för en SEO-landningssida. Det finns checklistor för vad som måste finnas med för att google ska gilla din landningssida, men det finns många faktorer som spelar in så det går inte att veta helt säkert vilken SEO-landningssida som kommer att slå igenom bäst och få mest trafik. Därför gäller det att göra flera, och är det flera som fungerar bra så är det bara bra!
 • Rätt nyckelord och research är nyckeln. Genom att använda relevanta och populära söktermer som beskriver din produkt eller tjänst, ökar chansen för att din sida rankas högre i sökmotorresultaten. En noggrann sökordsanalys hjälper även till att identifiera konkurrensen på olika söktermer, vilket vägleder dig i att välja de mest effektiva nyckelorden för din landningssida.

Kostnadseffektivt över tid, men kräver långsiktighet

SEO-optimering av landningssidor är en kostnadseffektiv strategi som kan ge en hög avkastning på investeringen över tid, men det tar tid att uppnå resultat. För att göra ett räkneexempel:

  • Antag att du investerar 50,000 SEK i att utveckla SEO-optimerade landningssidor.
  • Efter 6 månader börjar du se en ökning i organisk trafik som leder till en ökning av konverteringsfrekvensen med 2%.
  • Om du har en genomsnittlig orderstorlek på 1,000 SEK och 1,000 nya kunder om året, skulle det innebära 200,000 SEK i nya intäkter (1,000 kunder x 1,000 SEK x 2% konverteringsökning).

Detta exempel är starkt förenklat och faktiska resultat kan variera beroende på en mängd faktorer, inklusive bransch, konkurrenssituation, och effektiviteten av dina SEO-strategier.

landningssida seo optimerade

5. Kampanjorienterade landningssidor

Förutom SEO-landningssidor finns de kampanjorienterade landningssidorna, ofta använda i samband med betald annonsering som Google Ads eller LinkedIn-kampanjer. Dessa sidor är oftast främst fokuserade på en sak: konvertering.

 • Målgruppsanpassning: Kampanjorienterade landningssidor är designade för att relatera till en specifik målgrupp. Genom att anpassa budskapet efter dem som mest sannolikt kommer att konvertera, ökar du chanserna för konvertering.
 • Tydligt Call-to-Action: Målet är att få besökaren att agera. Det kan vara att anmäla sig till ett nyhetsbrev, ladda ner en e-bok, eller göra ett köp. Ett klart och tydligt call-to-action (CTA) är avgörande. En CTA kan vara exempelvis ett formulär eller en knapp man kan trycka på för att ladda ner något eller att få se något.

6. Skillnaden mellan en hemsida och en landningssida

Landningssida

En landningssida är en specifik webbsida, på en webbplats, designad för ett särskilt syfte eller kampanj, oftast för att få besökaren att utföra en specifik handling, som att registrera sig eller köpa en produkt. Den fokuserar på ett enda budskap eller erbjudande.

Hemsida

En hemsida är ofta det man kallar en hel webbplats. Dvs både startsidor och undersidor.

7. Hur du skapar en effektiv landningssida

En effektiv landningssida ska ha en rad centrala komponenter som tillsammans skapar en stark, sammanhängande användarupplevelse. Detta gäller oavsett vad du har för sorts landningssida.

Lös ett problem för kunden: Varje landningssida bör adressera ett specifikt problem som din målgrupp står inför och presentera ditt erbjudande som lösningen.

Tydlig och koncis kommunikation: Ditt budskap ska vara klart och lätt att förstå. Besökarna bör omedelbart kunna se vad du erbjuder eller vad du vill berätta.

Engagerande visuella element: Bilder, videor och infografik kan hjälpa till att lyfta fram ditt erbjudande och engagera dina besökare.aa

Citat från kunder: Genom att visa citat från nöjda kunder eller från branschexperter ökar du din trovärdighet.

Utformning av en kampanjorienterad landningssida inom B2B:

Landningssidor används ofta inom B2B och Inbound marketing för att erbjuda värdefullt innehåll till besökarna i utbyte mot deras kontaktinformation.

Tydliga fördelar: När det gäller landningssidor är det avgörande att klart och tydligt framhäva fördelarna med att besökaren lämnar sina kontaktuppgifter. Detta ökar chansen att de faktiskt fullföljer handlingen.

Skapa högt värde för besökaren: För att locka till interaktion måste det erbjudna innehållet vara både relevant och av högt värde för mottagaren. Dessutom är det viktigt att sidan är optimerad för att hålla besökarens fokus och undvika eventuell tvekan eller distraktion som kan hindra dem från att fullfölja önskad åtgärd.

Kan se lite olika ut, men är ofta rätt enkel: Grafiskt och innehållsmässigt kan en sån här landningssida vara väldigt avskalad. I princip räcker det med en rubrik, en liten kort beskrivning, eventuellt en bild och ett formulär eller en knapp. Men lite beroende på vilket ämne det gäller kan den också vara lite längre.

landningssida seo

Utformning av en sökmotoroptimerad landningssida inom B2B:

Mycket, intressant och bra text: Denna typ av landningssidor har som uppgift att svara på det besökaren klickat på i i det organiska sökresultatet på google. Därför bör sidan vara innehållsrik, tydlig och välskriven. Använd övertygande rubriker. Här vill du skapa förtroende för ditt företag hos kunden – det är ofta det primära syftet.

Antal ord: Sidans längd i ord kan variera beroende på ämnet och syftet, men generellt bör en landningssida innehålla mellan 500 till 1500 ord. Detta ger tillräckligt med utrymme för att inkludera relevanta nyckelord och noggrann information samtidigt som sidan förblir engagerande och inte överväldigande. Men vissa sidor är flera tusen ord långa.

Optimera för att komma högt på Google: Inkludera relevanta sökord på ett naturligt sätt i titlar, metabeskrivningar, rubriker och i själva texten. Keyword research är avgörande för att förstå vilka termer din målgrupp använder. Se till att sidan är mobilvänlig och snabbladdad. Använd interna länkar för att få trafik till andra relevanta sidor på din webbplats. Externa länkar till auktoritativa webbplatser kan också öka trovärdigheten och relevansen. Optimering av metadata (som sidans titel och beskrivning) och användning av alt-tags för bilder hjälper sökmotorer att förstå och indexera innehållet på din sida mer effektivt.

Bilder och infographics: Inkludera gärna bilder och infographics som relaterar till ämnet. Det lättar upp artikeln och blir mer engagerande.

CTA och interna länkar: På en sökmotoroptimerad landningssida är det bra att ha tydliga call-to-actions och interna länkar för att komma vidare på er hemsida.

8. Spåra och mät din landningssidas effekt

Det finns en mängd olika metoder och verktyg tillgängliga för att mäta landningssidans prestanda. Det finns mycket olika saker man kan mäta såsom sidvisningar, konverteringshastigheter, genomsnittlig tid på sidan och bounce rate.

Några av de saker du kan spåra och mäta din landningssida:

 1. Konverteringsgrad: Detta ger en direkt indikation på hur effektiv din sida är för att övertyga besökare att utföra en önskad handling.
 2. Sidvisningar och unika besökare: Dessa kan ge värdefull information om sidans räckvidd.
 3. Genomsnittlig tid på sidan: Detta kan signalera nivån av engagemang bland besökarna.
 4. Trafikkällor: Genom att spåra dessa kan du förstå var dina besökare kommer ifrån och vilka marknadsföringskanaler som är mest effektiva.
 5. Bounce Rate: Genom att analysera beteendet hos de som lämnar sidan utan att konvertera, kan du få insikt i eventuella problemområden som behöver förbättras.

Några av de verktyg du kan använda för att spåra och mäta din landningssida:

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Ahrefs
 • Google Ads manager (om man jobbar med Google Ads)
 • Linkedin Campaign manager (om man jobbar med Linkedin Ads)
 • Ads manager (om man jobbar med annonsering från Facebook och Instagram)
 • Hubspot (om man jobbar med Inbound marketing)

Genom att kontinuerligt spåra och justera din landningssida baserat på insamlade data, kan du säkerställa att din landningssida alltid optimeras för att ge bästa möjliga resultat. Här kan du läsa mer om spårning!

google-annonsering checklista

9. Slutsats

Oavsett om ditt mål är att öka organisk trafik eller maximera konverteringar från specifika kampanjer, är rätt typ av landningssida avgörande. Genom att förstå skillnaderna och strategiskt använda varje typ, kan du avsevärt förbättra din digitala marknadsföringsstrategi. Kom ihåg att alltid anpassa sidan efter din målgrupp och ständigt testa och optimera för bästa resultat. Med rätt tillvägagångssätt blir din landningssida en ovärderlig tillgång i din digitala marknadsföring.

Om du ännu inte har prioriterat dina landningssidor är det dags att börja nu. Vill du ha hjälp att skapa effektiva landningssidor för ditt företag? Boka ett webbmöte med oss idag och låt oss hjälpa dig!

Alinder Design skapar landningssidor åt företag.

Exempel på annat vi hjälper företag med: varumärkesstrategi, sökmotoroptimering, digital marknadsföring och annonsering, webbplatser etc.

Boka en gratis konsultation