Skip to main content

Designprocess, metoder, verktyg och principer.

Hårt arbete och

metoder som lönar sig

Bakom framgångsrik design, innehåll och starka varumärken finns genomtänkta ramverk med designprocess, metoder, verktyg, principer... och en massa hårt jobb.

Bygg upp grunden, sätt mål, och jobba kontinuerligt med förbättring.

Det går inte att fuska. Om du vill komma i toppform måste du träna hårt för att få en bra grund. Sen måste du fortsätta träna för att se till att inte tappa - och istället optimera. Med marknadsföring gäller exakt samma sak.

Varför lyckas vissa gå ned i vikt och vissa inte? Hur kan vissa träna sig till att bli bäst i världen? Varför blir vissa företag och varumärken framgångsrika?

Visst kan tajming och tur spela in ibland, men gör man grundarbetet bra, har ett bra ramverk och kontinuerligt jobbar för att förbättra sig så är chansen att lyckas mycket större. En planta som inte får rätt förutsättningar eller tillräckligt med näring dör tillslut. Ett hus som inte har bra konstruktion och material i grunden kommer att ruttna. Det är samma med kommunikation.

Det är alltför många som tror att man kan göra ett ”magic spell” inom marknadsföring och sen är allt klart. Så fungerar det tyvärr inte. Är det riktigt bra kvalitet och känns genomtänkt så är det antagligen mycket hårt jobb bakom och väl genomtänkta arbetssätt.

Alinder Design erbjuder mer än en visuell identitet för ditt företag eller ett nytt utseende för din webbplats. Vi investerar i strategiska relationer med kunder som återkommer till oss om och om igen, år efter år, eftersom de ser vad vi tillför deras affärsverksamhet.

Vårt ramverk består av vår designprocess, våra metoder, verktyg och principer.

Process

Vi har en designprocess i grunden, som vi anpassar för varje uppdrag. Den består av fem grundläggande steg.

designprocess
1. Förstå

Den viktigaste delen av designprocessen är att förstå din användare.

2. Definiera problemet och sätt mål

Genom att kombinera starka idéer och tydligt formulera dem kan man arbeta med starka signaler som knyter an till de rätta känslorna för ditt projekt.

3. Ta fram idéer på lösning

Genom att ta fram ett brutto av idéer och utvärdera vilken lösning som kommer att fungera bäst är det större chans att hitta rätt väg.

4. Producera förslag på lösning

När man producerar ska man alltid ha i åtanke att det inte är den slutgiltiga produkten/tjänsten. Tänk på det du gör som en prototyp som ska förfinas allt eftersom du får nya insikter.

5. Testa och utvärdera

Testa och utvärdera vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Optimera för användarupplevelse, engagemang, omvandlingsfrekvens och SEO och gör visuell prioritering för viktiga konverteringelement.

Metoder

I grunden har vi alltid Inbound-metodiken och sen bygger vi vidare med specifika metoder, beroende på vilka mål vi ska uppnå. Ofta är det en kombination av olika metoder.

Vill du se till att din hemsida genererar leads?

Vill du slippa göra om hemsidan från grunden vart tredje år efter att den blivit sämre och sämre? Tillväxtdriven marknadsföring är ett sätt att tänka på som bygger på att få din webbplats att leva, leverera och växa. Det handlar om kontinuerlig förbättring, förmågan att bygga ett starkt fundament kring dina mottagare, analysera hur de agerar, skapa kvalitativt innehåll och att hela tiden göra din webbplats ännu bättre.

Vill du bygga varumärkesigenkänning?

Att vara konsekvent med att använda samma typ av visuella designelement i dina sociala medier och alla andra marknadsföringsinsatser hjälper människor att känna igen ditt varumärke. En visuell tydlighet hjälper dig så att du lättare känns igen och kan hålla en stark visuell linje genom hela varumärket. Vi hjälper dig att bygga ett visuellt fundament utifrån dina mål och ser till att du står ut från dina konkurrenter. Läs om vad man ska tänka på för att lyckas när man skapar en grafisk profil/visuell identitet.

Vill du att det ska vara enkelt att hitta på din webbsida?

Med UX-, UI- och CX-design gör vi webbplatser som är optimerade för användarupplevelsen. UX betyder User Experience, UI betyder User Interface och CX är ett relativt nytt begrepp som betyder Customer experience. Dessa tre går hand i hand och är tre olika begrepp där man har lite olika fokus.

Har du ett budskap som du vill att folk ska engagera sig i?

Din webbplats kanske inte i första hand ska sälja en tjänst eller en produkt? Den kanske ska driva en fråga eller få folk att ta ställning för/eller emot något och få användarnas intresse genom att ta rygg på en aktuell fråga. Många talar även om ett skifte ifrån idén om vinstmaximering och tillbaka till tanken att ”syftet med verksamheten är att förbättra våra liv och skapa värde för alla inblandade.” I framtiden kommer fler företag att förhålla sig på det här sättet, inte bara för att det är rätt sak att göra, utan för att det är lönsamt.

Vill du sätta dig in i och förstå dina användares behov?

Design Thinking och Human-centered design är besläktade metoder. Design Thinking handlar om att verkligen sätta sig in i konsumentbehoven och förstå, intervjua de som ska använda sig av produkten/tjänsten och se till att möta deras behov. Human-centerd design handlar om att ta fram lösningar på problem genom att involvera det mänskliga perspektivet i alla steg i en specifik problemlösningsprocess.

Verktyg

Inom varje metod använder vi ett antal verktyg. Det kan vara olika typer av kartläggningar, modeller, guider, intervjuer, analyser, tester, workshops m.m. beroende på vad uppdraget kräver.

 • Kartläggningar (för att få en tydligare bild)
 • Guider (gör det lättare att följa en riktning)
 • Intervjuer (för att på djupet förstå slutanvändaren)
 • Workshops (då man behöver slå sina kloka huvuden ihop)
 • Analyser (för att kunna belysa förhållandet till något)
designprocess

Nio principer vi jobbar utifrån

Vi har tagit fram ett antal riktlinjer, för att alla ska ha samma inställning till vart vi är på väg och vad vi har för filosofi.

Strategisk
design & innehåll

… som leder till uttalade mål

Vi skapar affärsmässigt effektiva lösningar genom att verkligen förstå och sätta oss in i vår kunds verksamhet, användare, mål och ambitioner. I kombination med design och innehåll av högsta kvalitet skapar vi intresse och bygger förtroende för ert varumärke/företag. Läs mer om strategisk design här.

För att kommunikation
ska ge frukt

… behöver den underhållas

Marknadsföring runt ett varumärke är ett jobb som aldrig blir klart. Man kan se marknadsföring som en planta. Ger man den rätt bevattning och näring och vet vart den får bäst ljusförhållande kan det bli massor av frukt att skörda. Men gör man inte rätt och underhåller man inte plantan så dör den.

Nyckeln är
att lösa användarens problem

… och hitta värdet för användaren

För att få människor att engagera sig behöver man förstå användarnas utmaningar. Det spelar inte någon roll om man har gjort världens bästa webbplats, om den inte löser användarens problem. Alla beslut måste vara förankrade i att lösa verkliga problem som användaren faktiskt har.

Kundfokuserad
marknad

Inbound

Det bästa sättet att hitta kunder är att få kunder att hitta dig. Kundfokuserad marknadsföring hjälper användarna att hitta din webbplats genom att svara på kundernas frågor, diskutera deras utmaningar och problem och förse dem med värdefull information.

Samarbete
med våra kunder

Alla på samma lag

När vi samarbetar med våra kunder ser vi oss som ett lag där vi stöttar och lär av varandra. Vi jobbar alla tillsammans mot samma mål, och ingen är bättre än någon annan.

Långvarigarelationer

… för att det är mest lönsamt

Vi jobbar med våra kunder i långvariga relationer för att kunna optimera kommunikationen runt varumärket. Ofta jobbar vi likt ett månadssparande på banken som växer sig stort över tid – eftersom det är det mest lönsamma för våra kunder. Det är viktigt att våra kunder ser det jobb vi gör som en investering.

Vägen till det uppenbara
är ofta rätt komplicerad

Enkelhet

Att uppnå enkelhet är som att lösa en gåta – svaret är uppenbart först när du har listat ut det. Vi utmanar oss själva för att titta på problem från alla vinklar, för att hitta den enklaste lösningen.

Du kan inte gissa dig fram
till trovärdighet

Testa antaganden

Fakta som inte förankrats i verkligheten är bara ett antagande. Trovärdighet bygger på fakta, inte antaganden. Vi ser till att i mesta möjliga mån ta hjälp av data och undersökningar för att testa antaganden. Detta gör att den kommunikation vi gör blir relevant och att webbplatser funkar så som användarna förutsätter att de ska göra.

Begreppet”design”

Ett ramverk och metodiskt arbete

Utseendet är i själva verket en väldigt liten del av begreppet ”design” i vår värld. För oss handlar det om att utgå ifrån ett ramverk för att komma fram till målet med exempelvis en hemsida, undersöka och hitta bästa sättet att lyfta fram det som kommer att locka mottagaren och sedan optimera innehåll och utseende.

Våra superkrafter

Den viktigaste delen av vårt ramverk är att förstå din ideala köparprofil. Alla mål, analyser, planering, och uttrycket runt ditt varumärke kommer att kretsa kring vem du försöker locka till dig.

Vi lyssnar och är nyfikna

Förutom att vi har ett bra ramverk vi jobbar efter så lyssnar vi, är nyfikna, undersöker och ställer frågor du kanske inte ens har tänkt på.

Vi ser sammanhang

Vi är bra på är att förstå hur saker och ting hänger ihop och vi kan få ihop en tanke kring det som engagerar både företag och användare.

Vi zoomar in och ut

Ibland zoomar vi in på detaljer och sen zoomar vi ut för att se hur allt hänger samman, för att sedan koppla detta till affärsvärden för företaget.

Grafisk profil och design
content

Att vara kreativ är mycket enklare med planer, ramar och riktlinjer.

Kommunikation som berör skapar engagemang

Ett företag som drivs av en stark passion för något upplevs spännande och kraftfullt. En stark identitet med tydliga åsikter möts med respekt. Nyckeln är att ständigt ge dina användare nya anledningar att bli nyfikna på ditt varumärke. Vi vet att företag ofta hamnar i att de känner att de ”borde publicera något”, men man vet inte vad eller med vilket uttryck. Då kan det vara bättre att avstå från att publicera något, tills man har bestämt riktning, och gjort en tydlig plan för vad man vill stå för. Har man gjort grundjobbet bra får man mycket bättre förutsättningar för att vara kreativ – och skapa innehåll som ger resultat.

Att komma på nya idéer 

”Pling” säger det och så kommer det en lampa ovanför huvudet. Så tror många att en idé kommer till. Men så går det inte till – inte hos oss i alla fall. Vi utgår ifrån målen och lägger upp riktlinjer, ramar och planer för varumärket. Och med hjälp av dem kan man med ett stänk av kreativitet komma på kul idéer som verkligen fungerar. Och det behöver inte vara dyrt och krångligt för att vara effektivt. Ofta går det att använda mobilkameran, om det ändå bara ska publiceras på sociala medier. Det viktiga är att man hittar svaren på användarnas problem och frågor och får dem engagerade.

Sex kreativa tips för att skapa ett starkare varumärke!

Frågan du nu ställer dig kanske är hur du kan dra nytta av denna artikel. Så vi har sammanfattat det vi tycker är viktigast och hur du kan komma vidare:

 1. Nu när du vet att det är smart att använda sig av ett ramverk kan du nu dra nytta av ramverkets olika delar.
 2. Börjar man med målet är det större chans att få ett lyckat resultat. Tänk igenom ditt mål ordentligt innan du sätter igång.
 3. Kundfokuserad marknadsföring hjälper användarna att hitta din webbplats. Genom att svara på kundernas frågor, diskutera deras utmaningar och problem och förse dem med värdefull information bygger du förtroende hos dina användare.
 4. Lär känna dina kunder genom kvalitativa undersökningar. Fråga, lyssna, observera och engagera dig i deras utmaningar!
 5. Eftersom designprocessen är cirkulär och aldrig tar slut så kan du ständigt göra förbättringar för att optimera förutsättningarna för varumärket. Du analyserar, bygger vidare och förbättrar över tiden. Det är en bra investering.
 6. De bästa marknadsledarna vet att man aldrig är fullärd. Varumärken idag måste kunna svänga när marknaden svänger. Och för att hänga med behöver man vara flexibel och ständigt ha tentaklerna ute!
Hög kvalitet. Prisbelönt design.

Vill du träffa oss och diskutera era möjligheter?