Connect Swedens förväntningar överträffades – med draghjälp från opinion leaders

Connect Sweden arbetar för att stärka Sveriges och Arlandas roll som knutpunkten för det nordiska flyget samt att attrahera fler internationella flygförbindelser. För att få fler att förstå varför det är viktigt med internationella flyglinjer till och från Sverige har Connect Sweden associerat sig med utvalda personer som får berätta vad de tycker är viktigt, utifrån deras perspektiv.

deras hemsida kan du läsa berättelser från framstående företagsledare, politiker, forskare och debattörer om hur flyget skapat möjligheter för dem som individer, företagen de arbetar i och Sverige. Vi har skapat Connect Swedens visuella identitet, formgett och producerat deras hemsida och ser kontinuerligt till att hemsidan fylls med intressant innehåll.

Projekt

Connect Sweden

Vårt uppdrag

Varumärkesstrategi, Strategisk design, Visuell identitet, Webbplats, Content.

Målet var att etablera fem eller fler internationella direktlinjer från framförallt Asien, Nordamerika och Europa inom en treårsperiod. Resultatet blev 15!

Connect Swedens arbete har varit mycket framgångsrikt. På tre år har Arlanda lyckats locka till sig 15 nya interkontinentala direktlinjer, och relativt sett har resandet med interkontinentalt flyg till och från Sverige ökat mest av allt flyg, år 2016 med 10 procent till 2 253 000 resenärer. År 2017 ökade utrikesresandet totalt sett med åtta procent. Och berättelserna från Connect Sweden fortsätter att bidra till att öka medvetenheten om flygets roll och betydelse för Sverige.

Siffror och mätning av resultat

15

nya interkontinentala flyglinjer på tre år

10

mer interkontinentalt resande 2016

8

ökat utrikesresande 2017

Ett magasin-utseende som engagerar

Flygresor är ett tacksamt ämne, eftersom alla har någon slags relation till resor. För att skapa engagemang har vi jobbat med ett magasin-aktigt utseende. Dels för att det ska kännas redaktionellt men även för att det ska kännas lockande att läsa artiklarna. Stora porträtt och rubriker gör att läsaren snabbt kan välja vad eller vem de är mest intresserade av och hoppa in och börja läsa där. Sen kan man fortsätta och hoppa till nästa artikel.

Olika möjligheter och utmaningar för olika grupper i samhället

Flygförbindelsernas betydelse manifesterar sig på olika sätt för olika grupper i samhället. Därför är det extra relevant att representera en bred skara deltagare från bland annat näringslivet, politiken och akademikervärlden som delar med sig av sina erfarenheter och pekar på möjligheter och utmaningar med våra flygförbindelser. Om Connect Sweden skulle ha pratat om flygförbindelsernas betydelse endast utifrån sitt eget perspektiv skulle det känts mindre trovärdigt och det hade varit svårt att få samma intresse. 

En visuell identitet skapar igenkänning

Att ha en visuell identitet är centralt för varje företag, projekt och varumärke. Paketeringen påverkar hur du uppfattar någonting och fokuserar på hur du på bästa sätt kommunicerar vid varje givet tillfälle.

Det räcker inte med bara en logotyp. Webbplatsen, produkterna och annonserna ger också signaler, och allt måste hänga ihop.

En visuell identitet är i stort sett samma sak som en grafisk profil, men innehåller lite mer research, fler exempel på hur allt kommer att hänga ihop när det är klart och mer implementation.

Det är den visuella identiteten som gör att du kan känna igen en Nike- eller Volvoannons, även om du inte ser loggan.

En visuell identitet kan innehålla många olika delar, men grundläggande är logotyp, färger, ikoner, typsnitt och bildspråk. Sedan kan ytterligare illustrationer, tonalitet i texter och annat läggas till, beroende på kundens behov och verksamhet.

Läs gärna vår artikel om vad man ska tänka på för att lyckas med sin grafiska profil och visuella identitet.

Hög kvalitet. Prisbelönt design.

Vill du att vi hjälper dig att associera opinion leaders till ditt företag?

Upptäck fler av våra projekt

PolarQuest Expeditions

PolarQuest Expeditions

28 maj, 2018

Stockholm School of Economics

Stockholm School of Economics

26 maj, 2018

Deli Verkstan

Deli Verkstan

1 maj, 2018

Connect Sweden

Connect Sweden

20 juli, 2015