Skip to main content

Behöver rapporter vara tråkiga och se tråkiga ut? Rapporter har traditionellt sett varit synonyma med torr, svårläst text och komplex data. Men behöver det verkligen vara så? I denna artikel kommer vi att utforska kraften i engagerande design för rapporter och presentationer av siffror och statistik. Design som gör att din mottagare vill stanna och se mer.

Betydelsen av design

Design spelar en stor roll när det gäller att engagera läsaren. Enligt kognitiv psykologi påverkas vår uppfattning och tolkning av information av dess visuella presentation. Genom att använda färg, illustrationer, typsnitt och layout på ett effektivt sätt kan vi förbättra förståelsen, minnet och engagemanget hos läsaren.

Några exempel på rapporter där man har nytta av detta är:

  • Års- och hållbarhetsredovisningar
  • Kvartalsrapporter
  • Vetenskapliga rapporter
  • Presentationer av information och/eller statistik.

Anta att de vet mindre

När man är insatt i ett ämne är det lätt att bli lite ”hemmablind” och tro att andra människor förstår det man pratar om lika lätt som man själv gör. Det är vanligt att ha en övertro på sina mottagare. Anta istället att mottagaren vet mindre än dig.

Visst, en och annan mottagare kanske är väldigt insatt, har baskunskaperna och förstår sammanhanget direkt, men merparten hjälps enormt av en bra informationsstruktur och designhierarki som hjälper till att lyfta fram det viktigaste på ett logiskt och tilltalande sätt.

Att prata så mottagaren inte förstår är dömt att misslyckas. Men när mottagaren förstår kommer de stanna.

 

Säg det som intresserar

Prata om saker som du tror (eller vet) att mottagaren är intresserad av, och dessutom har nytta av att höra. Detta gäller såklart för texterna, men även för designen.

Presentera inte en massa saker som du vill ha sagt, på ett för insatt sätt, om du inte kan få mottagaren intresserad av det. Om ämnet är komplext, börja med att tydligt förklara varför mottagaren kan ha nytta av det du ska säga. Prata om ämnet på ett lättförståeligt sätt, där det viktigaste kommer först.

Detaljer och mer faktatunga delar kan komma senare i texten och designen. De läsare som vill åt såna delar kan snabbt scanna sig fram i informationen till det som de är intresserade av.

Kundcase

Det finns många exempel på företag som har gjort sin rapportering mer engagerande med hjälp av genomtänkt design. Dessa rapporter är inte bara lättare att förstå, men de lockar också till sig fler läsare och ökar engagemanget.

Här är två kundcase där vi jobbat mycket med rapporter:

https://www.alinderdesign.se/strategiskt-designarbete-for-hemnet/

https://www.alinderdesign.se/sleepcycle-designlosningar-och-affarsnytta/

Några andra exempel på företag där vi jobbat med rapporter och presentationer av komplex data är: ComHem, Systembolaget, Swedavia, Nordax, Perstorp, KTH, Stockholm School of Economics, Unlimited Travel Group, VX Fiber etc.

Fem tips för att designa rapporter

Så hur gör man sina rapporter mer engagerande? Här är fem konkreta tips som vi vet fungerar:

  1. Organisera struktur och layout: En välorganiserad struktur och layout kan hjälpa läsaren att navigera genom din rapport och förstå informationen bättre.
  2. Använd färger: Färger kan hjälpa till att framhäva viktig information och göra din rapport mer visuellt intressant. Se till att använda dig av färger som ingår i er grafiska profil.
  3. Välj typsnitt: Typsnitt och hur man använder sig av typografisk hierarki kan göra en stor skillnad i hur din rapport uppfattas.
  4. Använd infographics och diagram: Visuella element kan hjälpa till att förenkla komplex data och göra den mer tillgänglig. Men se till att göra dem tilltalande, tydliga och förhållandevis lätta att förstå.
  5. Använd bra bilder: Bilder är ett bra sätt att förstärka din rapport och ge läsaren en bild av vad som ska presenteras. Se till att använda relevanta, högkvalitativa bilder som matchar ditt varumärke.

Slutsats

Att designa engagerande rapporter är inte bara en fråga om ”snygg design”, det är också ett effektivt sätt att öka läsarnas engagemang och förståelse. Det är dags för företag att tänka om när det gäller rapportering och börja använda design som ett verktyg för effektiv kommunikation.

Om du vill ha vår input och hjälp med detta, kontakta oss.