Skip to main content

Alinder Design har förmågan att ta vår information och omvandla den grafiskt så att den blir lätt att ta till sig.

Hanna AnesäterInhouse Marketing Manager

“Alinder Design har förmågan att ta vår information och omvandla den grafiskt så att den blir lätt att ta till sig.”

Hanna AnesäterInhouse Marketing Manager

Kontinuerligt, strategiskt designarbete i olika delar av Hemnets affärsverksamhet för att skapa tydlighet, kraft och igenkänning.

Hemnet är Sveriges populäraste bostadsplattform och en självklar mötesplats för mäklare, bostadssäljare och köpare.

Hemnets årsredovisning är ett exempel på komplex information och siffror som behöver göras lättillgänglig och överskådlig. Andra exempel på produktioner vi gjort åt Hemnet är bostadsrapporter och Hemnets företagsbroschyr som presenterar deras produkter.

Inom strategisk design använder vi ofta grafik för att presentera ett sammanhang. Infographics är en kombination av siffror, grafik och text som på ett lättsamt sätt gör att man direkt kan förstå innehållet. Mycket handlar om att ta bort överflödig information, även om den är bra, för att fokusera innehållet.

Här får du vårt recept om du vill göra bra infographics.

Kund

Hemnet

Prisbelönt design och genomtänkta strategier.

Vill du att vi hjälper dig att skapa designlösningar som främjar affärsnyttan?