Skip to main content

1: Vad är Google-annonsering?

Google-annonsering, även känt som Google Ads, är en online-annonseringsplattform som drivs av sökjätten Google. Den låter företag skapa annonser för att nå potentiella kunder precis när de söker på nätet. Med Google-annonsering kan du visa dina annonser på Google sökresultatsidor, på andra webbplatser genom Google Display Network och även på YouTube. Att genomföra Google Ads-kampanjer på det mest effektiva sättet kräver en väl genomtänkt strategi och uppföljning.

magnet google-ads

2. Fördelar med Google-annonsering

Här är några bra saker med Google-annonsering:

 • Driver trafik till din webb på en gång: Google-annonsering driver potentiella kunder till din webbplats och du når ut snabbt till en bred massa. Google bearbetar över 3,5 miljarder sökningar per dag, vilket ger din annons en enorm exponering. Ju mer du betalar desto mer trafik får du.
 • Kostnadseffektivitet: Du behöver bara betala när någon klickar på din annons.
 • Detaljerad analys. Google ger detaljerad information om hur din annons presterar. Sen gäller det att tolka och justera också.
 • Målgruppsinriktning: Du kan rikta in dina annonser på specifika demografiska grupper, platser eller rikta in dem på användarnas sökbeteende.
 • Integration med andra Google-tjänster: Google Ads kan integreras med andra Google-tjänster som Google Analytics för att ge mer insikt i dina kampanjer.

Är det någon skillnad på Google Ads och Adwords?

Google Ads och Google AdWords är samma sak. Namnändringen från AdWords till Google Ads 2018 var en del av en större ombrandingstrategi för att förenkla och integrera Googles annonseringstjänster. Medan ”AdWords” antydde en fokusering på just ord – vilket är viktigt för sökannonsering – är ”Google Ads” ett mer omfattande namn som inkluderar all typ av annonsering via Googles olika plattformar, inklusive sök, display, video och mobil. Namnbytet speglar utvecklingen av plattformen till att omfatta en bredare uppsättning annonseringsverktyg och möjligheter.

3. Missuppfattningar och utmaningar

Medan Google-annonsering erbjuder många fördelar, finns det också några missuppfattningar och utmaningar som du bör vara medveten om.

Missuppfattning: ”Google-annonsering är en engångsinstallation på Google”.

Många småföretag tror att de bara behöver starta Google-annonseringen en gång, och sedan är det klart. Men så enkelt är det inte, i alla fall inte om du vill ha resultat.

Utmaning 1: Skapa en sida där man ”landar” med ett bra erbjudande.

Se till att omvandla dina besökare till kunder när de väl kommer till din hemsida. Du måste noggrant tänka igenom var dina kunder kommer att ”landa” när de klickar på en annons och vilket erbjudande de ska få. Annars kanske du betalar för trafik som sen inte kommer att ge något i nästa led.

Utmaning 2: Kontinuerlig kampanjoptimering för bättre resultat

Det är viktigt att kontinuerligt följa upp och optimera dina annonser över tid för att se till att du får ut så mycket som möjligt av dina kampanjer. Ju bättre du optimerar dina kampanjer, desto mer lär du dig och du blir mer effektiv i din annonsering.

choose_marketing_channel

4. Alternativ och komplement till Google ads

 

Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotoroptimering (SEO) utgör ett kraftfullt komplement till Google Ads. Medan Google Ads erbjuder omedelbar synlighet och trafik, bygger SEO gradvis upp organisk trafik som kan resultera i en kostnadseffektiv och långsiktig kundanskaffning. Det finns tillfällen då vissa sökord eller fraser visar sig vara övermäktiga för SEO på grund av hög konkurrens eller andra utmaningar; här kan Google Ads fungera som ett effektivt verktyg för att fylla gapet och fånga upp den eftertraktade trafiken. Genom att balansera omedelbar synlighet med Google Ads och bygga organisk auktoritet med SEO kan företag optimera sin online-närvaro och driva både kortsiktig och långsiktig affärstillväxt.

SEO-optimering i kombination med Google Ads är en smart kombination för ökad synlighet och trafik. De främsta synergierna inkluderar:

 1. Konverteringsdata från Google Ads som ger värdefulla insikter för SEO-prioriteringar.
 2. SEO kan sänka kostnad per klick i Google Ads. En högre Quality Score innebär att Google ser din sida som mer relevant för användaren, vilket kan leda till lägre CPC i dina betalda kampanjer. Så genom att använda SEO för att förbättra kvaliteten på din landningssida kan du indirekt minska kostnaderna för dina Google Ads.
 3. Balanserad budgetanvändning genom att investera i Ads där SEO ännu inte ger stark rankning.

Linkedin-annonsering – främst för B2B-kunder

LinkedIn-annonsering erbjuder en unik möjlighet att rikta in sig på specifika företag, yrkesroller och branscher, vilket gör det till ett utmärkt komplement till Google Ads. Medan Google Ads fokuserar på sökord och fångar användare baserat på deras sökintentioner, tillåter LinkedIn ett mer riktat tillvägagångssätt genom att målgruppsanpassa annonser baserat på professionell information som yrkestitel, bransch, företagsstorlek och till och med kompetensområden. Man kan även ladda upp en lista på företag man vill nå.

Varför LinkedIn-annonsering är ett effektivt komplement till Google Ads:

 • Specifik målgruppsinriktning: På LinkedIn kan du rikta dina annonser till beslutsfattare och påverkare inom specifika branscher, vilket är svårare att göra med den bredare målgruppsinriktningen som Google Ads erbjuder.
 • Professionell kontext: LinkedIn-annonser visas i en professionell kontext, vilket kan öka relevansen och trovärdigheten för ditt erbjudande när det visas till yrkesverksamma inom deras professionella nätverk.
 • Innehållsmarknadsföring: LinkedIn är optimalt för innehållsbaserad marknadsföring, som artiklar och whitepapers, som vanligtvis resonerar bättre med professionella användare som söker insikter och lösningar i sitt arbetsliv.
 • Lead generation (sätt att skapa relevanta kundleads): LinkedIn har verktyg speciellt designade för lead generation, som Lead Gen Forms, som gör det enkelt för användare att anmäla intresse eller abonnera på dina tjänster utan att lämna plattformen.
 • Varumärkesbyggande: LinkedIn-annonser kan också effektivt bygga upp och stärka ditt varumärke inom den professionella världen, vilket kan leda till ökad varumärkesmedvetenhet.

Annonsering på facebook och instagram

Annonsering på facebook och instagram (också kallat Meta-annonsering), kan vara ett kraftfullt komplement till Google-annonsering på flera sätt:

Kompletterande styrkor: Medan Google-annonser utmärker sig i att fånga upp användare som aktivt söker efter specifika produkter eller tjänster, är Meta-annonsering stark i att bygga varumärkesmedvetenhet och engagemang genom sin förmåga att visa annonser baserade på användarnas beteenden och intressen.

Målgruppsinriktning: Meta-plattformar som Facebook och Instagram erbjuder extremt detaljerade möjligheter för målgruppsinriktning, inklusive demografiska data, intressen, beteenden och till och med livshändelser. Detta gör det möjligt för annonsörer att rikta in sig på mycket specifika segment, vilket inte alltid är möjligt med Google Ads.

Visuella kampanjer: Meta-plattformarna är mycket visuella, vilket ger företag möjlighet att använda rika mediaformat som bilder och video för att berätta engagerande historier och bygga starkare relationer med sin publik.

Företag som gynnas av Meta-annonsering:

 • E-handelsföretag: Med möjlighet att direkt länka till produktsidor och använda dynamiska produktannonser är Meta-annonsering särskilt effektivt för e-handelsplattformar.
 • B2C-tjänster: Företag som erbjuder tjänster direkt till konsumenter, som skönhetstjänster eller eventplanering, kan dra nytta av Meta-annonseringens visuella och engagerande natur.
 • Varumärken med en visuell berättelse: Varumärken som vill dela sin historia eller visa upp sin personlighet kan använda rikt media för att skapa emotionella kopplingar med sin publik.
 • Företag med nischade målgrupper: Organisationer som riktar in sig på särskilda intressen eller livsstilar kan använda detaljerad målgruppsinriktning för att nå sina ideal kunder.
google-annonsering vag dit

5. Byggstenarna i Google-annonsering

Google-annonsering består av flera nyckelkomponenter:

 • Sökord och målgrupp: Genom research hittar du rätt målgrupp, ord/fraser som du tror att användare kommer att söka för att hitta produkter eller tjänster som liknar din.
 • Annonseringen i Google: Google erbjuder en rad annonstyper, inklusive sökannonser, displayannonser, videoannonser, shoppingannonser och mer. Jobba fram din målgrupp, din budget och dina annonser på rätt sätt.
 • Erbjudande på din hemsida: Se till att tänka igenom vart dina kunder ska ”landa” när de kommer från din Google-annons till din hemsida så att de får ett bra erbjudande.
 • Sätt upp mätning och spårning: För att veta hur annonserna presterar och vad som fungerar bra respektive dåligt behöver du sätta upp mätning och spårning på din hemsida.
 • Analysera och justera: När du vet vad som går bra respektive dåligt så kan du justera dina annonser, din landningssida, dina sökord/fraser, din målgrupp och genom detta jobb kommer du att kunna dra viktiga slutsatser och Google-annonseringen blir mer effektiv.

6. Tre typer av Google-annonsering

Sökannonsering, displayannonsering och remarketing är tre kraftfulla verktyg i Google Ads-plattformen som kan hjälpa företag att nå sina marknadsföringsmål. Här är en kort beskrivning av varje typ:

Sökordsannonsering

Sökannonser är textbaserade annonser som visas i Googles sökresultat när någon gör en sökning som matchar de sökord som annonsören har budat på. Dessa annonser är vanligtvis de första resultaten ovanför de organiska sökresultaten och har en liten etikett som indikerar att de är annonser. Sökannonsering är mycket effektivt för att nå potentiella kunder som aktivt söker efter specifika produkter eller tjänster och är redo att genomföra ett köp.

Displayannonsering

Displayannonser är visuella annonser som kan visas på ett brett nätverk av webbplatser inom Google Display-nätverket, inklusive Google-ägda plattformar som YouTube och Gmail. Dessa annonser kan vara i form av bilder, video eller rik media och är utformade för att bygga varumärkesmedvetenhet och fånga användarnas uppmärksamhet genom att visa relevanta annonser som matchar deras intressen och beteenden på internet.

Remarketing

Remarketing är en metod för att visa anpassade annonser till användare som tidigare har besökt din webbplats eller använt din app. Genom att använda cookies kan du målriktat visa annonser för dessa besökare när de surfar på andra webbplatser inom Google Display-nätverket eller när de söker på Google. Remarketing är ett effektivt sätt att hålla ditt varumärke i åskådarnas sinne och uppmuntra dem att återvända och slutföra en konvertering, som ett köp eller en registrering.

7. Vanliga misstag i Google-annonsering

Några vanliga misstag att undvika:

 • Inte göra tillräcklig keyword-research
 • Annonsera för ord som lätt blandas ihop med andra sökord
 • Använda för många breda sökord
 • Inte jobba med negativa sökord
 • Inte segmentera dina kampanjer och annonsgrupper
 • Inte optimera och följa upp tillräckligt ofta
 • Inte testa olika annonsvarianter
 • Inte sätta upp lösning för spårning av resultat
 • Vara för kortsiktig. Det gäller att optimera över tid för att få bra resultat.
Google-annonsering kostnad

8. Förstå kostnaden för Google-annonsering

Kostnaden för Google-annonsering kan variera mycket baserat på din bransch, de sökord du riktar dig till, och konkurrensen för dessa sökord. Du kan välja själv hur mycket du vill lägga på annonseringen. Företag lägger allt emellan några tusenlappar i månaden till flera hundratusen i månaden. Så det är svårt att säga vad som är en rimlig summa. Det beror också på vilka andra kanaler du annonserar i och hur mycket du lägger där, du får se på din totalbudget och sen avgöra vilken summa som är rimlig för just er.

Ett begrepp som man kan ha i bakhuvudet är ROI. Return on Investment (ROI) för Google-annonsering är ett mått för att utvärdera framgången och lönsamheten av en annonskampanj på Google. ROI hjälper företag att förstå relationen mellan kostnaden för annonseringen och de intäkter som genereras från kampanjen.

Så här beräknas ROI för Google-annonsering:

ROI = (Intäkter från annonser – Kostnad för annonser) / Kostnad för annonser

Om du till exempel spenderar 1000 SEK på Google Ads och dessa annonser genererar försäljning på 4000 SEK, skulle din ROI vara:

ROI = (4000 – 1000) / 1000 = 3 eller 300%

Det innebär att för varje krona som spenderas på Google-annonsering, har du gjort en vinst på tre kronor, vilket är en stark avkastning.

Faktorer som påverkar ROI inom Google-annonsering:

 1. Nyckelordseffektivitet: Att välja rätt nyckelord är avgörande för att rikta in sig på rätt publik och för att kontrollera kostnaderna.
 2. Annonsoptimering: Bra annonstexter och relevant landningssida ökar konverteringsfrekvensen och förbättrar ROI.
 3. Budgivningsstrategier: Att använda automatiserade budgivningsstrategier som kostnad per förvärv (CPA) kan optimera budgivningen för bästa möjliga ROI.
 4. Målgruppsinriktning: Ju mer exakt du kan rikta in din annons på din ideala kund, desto högre blir chansen för konvertering.
 5. Uppföljning och justering: Kontinuerlig analys och justering av kampanjerna är nödvändig för att maximera ROI.

Förbättring av ROI:

För att förbättra din ROI, bör du regelbundet granska och optimera dina kampanjer. Detta inkluderar att testa olika annonsformat, använda negativa nyckelord för att minska irrelevant trafik, och att förbättra landningssidans användarupplevelse för att öka konverteringsgraden.

ROI för Google-annonsering inom B2B

Inom B2B är det svårare att beräkna ROI eftersom en kund ofta tar väldigt lång tid att få in, ibland flera år. Och det är inte säkert att de klickade på just en Google-annons när de väl tog sitt beslut. Men Google-annonsen kan ändå ha varit med och påverkat till beslutet. Vad gäller B2B-annonsering får man snarare tänka tvärt om ibland: ”Har vi råd att inte annonsera på Google Ads?”.

google-annonsering checklista

9. Praktisk implementering

Hur du gör Google-annonsering, steg för steg:

 1. Identifiera dina affärsmål
 2. Gör keyword-research och välj rätt sökord
 3. Bestäm din budget
 4. Skapa dina annonser och välj annonstyper i Google Ads
 5. Rikta in dina annonser på rätt publik
 6. Tänk igenom ditt erbjudande på din hemsida
 7. Sätt upp mätning och spårning
 8. Starta din kampanj och följ upp hur det går genom att spåra resultaten
 9. Optimera kontinuerligt din kampanj baserat på uppföljningens resultat

Google-annonsering erbjuder företag att nå ut till en bred publik, driva trafik till deras webbplatser, och öka försäljning. Genom att undvika vanliga fallgropar, använda bästa praxis och ständigt optimera dina kampanjer kan du maximera din avkastning på investeringen i Google-annonsering. Börja din Google-annonseringsresa idag! Fråga oss gärna om råd, du är välkommen att höra av dig.

Alinder Design hjälper företag med Google-annonsering.

Exempel på annat vi hjälper företag med: varumärkesstrategi, sökmotoroptimering, digital marknadsföring och annonsering, webbplatser etc.

Boka en gratis konsultation