Skip to main content

Komplexa produkter och långa säljcykler behöver extra fokus på enkelhet och engagerande innehåll.

Vårt uppdrag

Expansion till nya marknader, flexibel wordpress-lösning, nytt grafiskt utseende och inbound marketing är kriterierna som varit grunden för samarbetet med Digpro.

Komplexa produkter med långa säljcykler

Digpro erbjuder GIS-baserade nätinformationssystem för planering och drift av fiber, el, VA, gas samt fjärrvärmenät. En komplex produkt med lång säljcykel. Här gäller det att förenkla informationen och bryta upp den i delar.

Ny grafisk profil

Tydlighet i de visuella riktlinjerna och och en uppsättning ikoner och designelement togs fram för att kunna användas i alla marknadsföringskanaler. Uppkomsten av nya medier och nya kanaler har gjort att behovet av att hålla ihop det visuella uttrycket har ökat.

Läs mer om varför man bör ha en grafisk tydlighet i sitt varumärke här.

Engagera kunder för att ta kontakt

I arbetet med Digpros webbplats var ett av våra fokusområden att få potentiella kunder att ta kontakt med Digpro. För att skapa intresse hos Digpros kunder görs löpande innehåll som beskriver för kunderna vad man kan göra med produkterna. Exempelvis gör Digpro webinarier, de erbjuder möjlighet att boka en livedemo, publicerar intressanta nyheter etc. På så sätt engageras kunderna att ta kontakt.

Strategijobbet som låg till grund för strukturen och uppbyggnaden av varje sida på webbplatsen var i detta fall extra viktigt. Ju enklare man gör det för kunderna att förstå, desto större chans att de vill läsa vidare.

En flexibel webbplats 

Digpro ville även få en webbplats som de själva enkelt kan skapa och ändra innehåll på. Med hjälp av mallar kan alla på Digpro enkelt skapa nya sidor som går i linje med resterande sidor på webbplatsen. Deras webbplats finns på flera olika språk och olika personer har olika rättigheter att förändra sidan. Detta är en fördel med wordpress, att det enkelt går att sätta olika rättigheter för olika personer.

Integrerad med Hubspot

Webbplatsen är integrerad med Hubspot som är ett marketing-automation-verktyg. All data samlas in på webbplatsen. Med marketing automation och ett CRM samlat på ett och samma ställe, i Hubspot, blir det enklare att hålla koll på vilka marknads- eller säljinsatser som ska göras och vilka leads som ska bearbetas av vem.

Projekt

Digpro

Vårt uppdrag

Webbdesign, Visuell identitet, Content, Mässmaterial, Print, SEO, Löpande digital marknadsföring, Linkedin Ads, Google Ads.

Det är kul att vi hittat en partner som är flexibla och snabba när det behövs. Det finns en strid ström av idéer från båda håll!

Barbara SchoellDigpro

“Det är kul att vi hittat en partner som är flexibla och snabba när det behövs. Det finns en strid ström av idéer från båda håll!”

Barbara SchoellDigpro
Prisbelönt design och genomtänkta strategier.

Vill du att vi hjälper dig att utveckla din webb och digitala närvaro?