Skip to main content

Hur det ser ut är - tro det eller ej - en väldigt liten del av begreppet ”design” i vår värld. Här berättar vi lite om olika metoder inom design, vad skillnaderna är och hur vi använder de olika metoderna för att nå olika mål.

När de flesta av oss tänker på design, tänker vi på någonting som exempelvis en broschyr eller en stol – vi tänker på en designer som en person som ska göra något snyggt. Jag älskar snygga saker och oftast är det just en designer som står bakom att det är snyggt. Men många tror att är allt designers gör.

Förr i tiden handlade design mest om att göra produkter och företag mer attraktiva. Idag innebär design så mycket mer! En stor del av design idag handlar om hur man tänker och hur man strukturerar upp idéer, innehåll och funktioner. Strategisk design är idag ett brett begrepp som även omfattar att designa tjänster och koncept.

strategi

Vi utgår alltid från företagets och användarens mål

Eftersom tekniken har blivit central i våra liv så tar företagen nu hjälp av designers för att hjälpa till att skapa webbplatser, program, kommunikation och applikationer – för att saker och ting ska fungera bra och vara informativa för de som använder dem.

Design handlar om att utgå från målet med exempelvis en hemsida och ytterst företagets mål, undersöka och komma fram till bästa sättet att lyfta fram det som kommer att locka mottagaren och sedan optimera innehåll och utseende.

Frågor du kan ställa dig själv är:

 • Vad har du för mål?
 • Vilka mål har dina användare?
 • Hur levererar du mot dessa mål idag?

Kundfokuserad marknad

Det bästa sättet att hitta kunder är att få kunder att hitta dig. Kundfokuserad marknadsföring hjälper användarna att hitta din webbplats genom att svara på kundernas frågor, diskutera deras utmaningar och problem och förse dem med värdefull information. Varje fråga besvaras och varje utmaning som du löser skapar ett nytt sätt för målgruppen att upptäcka dig.

Det finns olika sätt att få förståelse för dina användare. Vi jobbar ofta med kvalitativa undersökningar. Dvs att vi pratar med personerna som ska använda din tjänst eller produkt och intervjuar dem för att få deras synpunkter. På detta sätt kommer du förstå både vad din användare tycker och varför användaren tycker som den gör.

Vi jobbar med en metodik som kallas inbound marketing. Det är en sofistikerad metodik som bygger på att bygga intresse runt ditt varumärke.

Många har uppfattningen att design är något man gör en gång. Och sen är det klart. Men precis som med hälsa och träning kommer du bara att uppnå och behålla topp-prestanda genom regelbunden optimering.

1. Förstå

Den viktigaste delen av designprocessen är att förstå din användare.

2. Definiera problemet och sätt mål

Genom att kombinera starka idéer och tydligt formulera dem kan man arbeta med starka signaler som knyter an till de rätta känslorna för ditt projekt.

3. Ta fram idéer på lösning

Genom att fram ett brutto av idéer och utvärdera vilken lösning som kommer att fungera bäst är det större chans att hitta rätt väg.

4. Producera förslag på lösning

När man producerar ska man alltid ha i åtanke att det inte är den slutgiltiga produkten/tjänsten. Tänk på det du gör som en prototyp som ska förfinas allt eftersom du får nya insikter.

5. Testa och utvärdera

Testa och utvärdera vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Optimera för användarupplevelse, engagemang, omvandlingsfrekvens och SEO och gör visuell prioritering för viktiga konverteringelement.

Design för olika ändamål

Det finns olika metoder inom design beroende på vad målet är. Anpassar du designen för ändamålet är sannolikheten att få ett lyckat resultat mycket större.

I grunden har vi ett ramverk för all vår design och sen bygger vi vidare med specifika steg, beroende på vilket mål vi ska uppnå. Ofta är det en kombination av olika designmetoder.

Här är exempel på några av dessa metoder (det finns många fler och de definieras lite olika beroende på vem man frågar).

EXEMPEL PÅ OLIKA SORTERS DESIGN

 1. Growth-driven  design (Design fokuserad på tillväxt och optimering över tid)
 2. Visual design (för varumärkets igenkänning)
 3. UX-, UI- och CX-design (Gör det enklare att göra rätt prioriteringar på din hemsida)
 4. Purpose-driven (då ett syfte ska framhävas)
 5. Human centered design och design thinking (metoder som utgår ifrån konsumentbehoven)

Vilken design behöver du?

Genererar din hemsida inte tillräckligt med leads?

Vill du slippa göra om hemsidan från grunden vart tredje år efter att den blivit sämre och sämre. Då låter det som att det är Growth-driven design du är ute efter. Detta är ett sätt att tänka på som bygger på att få din webbplats att leva, leverera och växa. Det handlar om kontinuerlig förbättring, förmågan att bygga ett starkt fundament kring dina mottagare, analysera hur de agerar, skapa kvalitativt innehåll och att hela tiden göra din webbplats ännu bättre.

Vill du bygga bättre varumärkesigenkänning?

Att vara konsekvent med att använda samma typ av visuella designelement i dina sociala medier och alla andra marknadsföringsinsatser hjälper människor att känna igen ditt varumärke. Då är det Visual Design som gäller. Visual design hjälper dig att bygga ett fundament utifrån dina mål så att du lättare känns igen och kan hålla en stark visuell linje genom hela varumärket.

Känns hemsidan lite rörig?

Är målet att du vill ha en hemsida som ger ett tydligare och mer sammanhållet intryck? Då är det troligtvis UX-, UI- och/eller CX-design du är ute efter. Med UX-, UI- och CX-design gör vi webbplatser som är optimerade för användarupplevelsen. UX betyder User Experience, UI betyder User Interface och CX är ett relativt nytt begrepp som betyder Customer experience. Dessa tre går hand i hand och är tre olika begrepp där man har lite olika fokus.

Har ditt företag ett tydligt budskap som du vill att folk ska engagera sig i?

Då är det antagligen Purpose-driven design du är ute efter. Din webbplats kanske inte i första hand ska sälja en tjänst eller en produkt. Den kanske ska driva en fråga eller få folk att ta ställning för/eller emot något. Många talar även om ett skifte ifrån idén om vinstmaximering och tillbaka till tanken att ”syftet med verksamheten är att förbättra våra liv och skapa värde för alla inblandade.” I framtiden kommer fler företag att förhålla sig på det här sättet, inte bara för att det är rätt sak att göra, utan för att det är lönsamt.

Vill du sätta dig in i och förstå dina användares behov?

Design Thinking och Human-centered design är besläktade metoder. Design Thinking handlar om att verkligen sätta sig in i konsumentbehoven och förstå, intervjua de som ska använda sig av produkten/tjänsten och se till att möta deras behov. Human-centerd design handlar om att ta fram lösningar på problem genom att involvera det mänskliga perspektivet i alla steg i en specifik problemlösningsprocess.

Följ designprocessen och få ett starkare varumärke!

Frågan du nu ställer dig kanske är hur du kan dra nytta av denna artikel. Så vi har sammanfattat det vi tycker är viktigast och hur du kan komma vidare:

designprocess
 1. Nu när du vet att begreppet design innefattar så mycket mer än bara hur det ser ut kan du nu dra nytta av designprocessens olika delar. Analysera, formulera, producera, mät och optimera!
 2. Börjar man med målet är det större chans att få ett lyckat resultat. Tänk igenom ditt mål ordentligt innan du sätter igång.
 3. Kundfokuserad marknadsföring hjälper användarna att hitta din webbplats. Genom att svara på kundernas frågor, diskutera deras utmaningar och problem och förse dem med värdefull information bygger du förtroende hos dina användare. Metodiken kallas inbound marketing.
 4. Lär känna dina kunder genom kvalitativa undersökningar. Fråga, lyssna, observera och engagera dig i deras utmaningar!
 5. Eftersom processen är cirkulär och aldrig tar slut så kan du ständigt göra förbättringar för att optimera förutsättningarna för varumärket. Du analyserar, bygger vidare och förbättrar över tiden. Det är en bra investering.
 6. De bästa marknadsledarna vet att man aldrig är full-lärd. Varumärken idag måste kunna svänga när marknaden svänger. Och för att hänga med behöver man vara flexibel och ständigt ha tentaklerna ute!
Hög kvalitet. Prisbelönt design.

Vill du träffa oss och diskutera era möjligheter?