Skip to main content

Vikten av ditt företags hemsida kan inte underskattas. Den är ert främsta ansikte utåt. I det här inlägget tar vi upp 5 vanliga missar många gör med hemsidor – och hur du undviker dem.

1. Hemsidan ser ”trist” eller ”spretig” ut

Man har några sekunder på sig att göra ett första intryck. Studier har visat att hjärnan kan göra en visuell bedömning inom 50 millisekunder. Dessutom gör bra design ditt varumärke lättare att komma ihåg. Om kunden inte tycker att hemsidan känns lockande kommer de att lämna sidan på en gång.

Att ha en visuell identitet är centralt för varje företag och varumärke. Den kan innehålla många olika delar, men grundläggande är logotyp, färger, ikoner, typsnitt och bildspråk.

Den visuella identiteten ska genomsyra hela hemsidan och vara anpassad för din hemsida. Om du exempelvis har en logotyp som inte passar hemsidan så får man göra en ny variant av logotypen, så att den passar i format, stil och känsla för hemsidan. Den visuella identiteten ska visa företagets personlighet och kännas förtroendeingivande och lockande.

 

2. Hemsidan känns svår att ta till sig på mobil och surfplatta

Förhoppningsvis är responsiviteten en av de första sakerna ni sett till fungerar när ni gjort hemsidan. Om er mottagare inte kan ta till sig hemsidan lika bra på mobilen eller surfplattan är sannolikheten stor att de inte kommer att ta till sig budskapet överhuvudtaget.

Förut räckte det att sidan FUNGERADE på mobil och suftplatta – men idag ska den vara OPTIMERAD för de olika enheterna, eftersom en stor del av hemsidans besökare surfar in från mobil eller surfplatta. Det finns möjlighet att visa ett innehåll på desktop och ett annat, anpassat innehåll, på mobilen eller surfplattan.

 

3. Hemsidan är proffsig men känns oengagerande.

Många företag utgår bara från vad de vill berätta och redovisar mestadels vilka produkter eller tjänster de har, istället för att försöka ta reda på vad besökarna verkligen är intresserade av eller vilka problem de har. Resultatet blir att hemsidan känns oengagerande.

Nyckeln är att hitta skärningspunkten mellan vad ett företag vill förmedla och det målgruppen bryr sig om och vill engagera sig i. Det kallas sweetspot. Man får resonera runt och använda olika verktyg för att komma fram till sitt företags sweetspots. Vad är rätt för företaget? Var finns gemensamma nämnare med era kunder, var möts era intressen? När du väl hittat företagets sweetspots blir det lättare att avgöra vilket innehåll, vilket utseende och vilka bilder som är rätt.

Använd dig gärna av inbound marketing, som är en sofistikerad metodik som bygger på att bygga intresse runt ditt varumärke, för att se till att du får ett fungerande ramverk för din hemsida och dess innehåll.

 

4. Hemsidan ger inte önskat resultat

När man ska göra en ny hemsida, bör man alltid starta upp med med någon form av förstudie för att gemensamt gå igenom förutsättningarna för hemsidan, sätta upp mål och samla inspiration. Om man inte gjort det är risken att resultatet blir en hemsida som inte uppnår önskat resultat.

Hemsidan i stort bör ha ett tydlig mål. Vi på Alinder Design använder strategisk design för att se till att sätta upp och nå uttalade mål med hemsidor. Mål kan vara allt från att mottagarna tar del av viktig information, genomför köp till att de laddar ner ett visst content eller bokar ett möte. För att uppnå sina mål behöver man göra en investering både tid- och resursmässigt, månad efter månad.

Du måste ha en plan för hemsidan. Planen bör innefatta hur man tänkt att driva trafik till hemsidan via exempelvis sociala medier och annonsering. Planen bör också kartlägga hur man tänkt att hemsidan ska ”leva”, vad varje sida ska leda till, hur många blogginlägg man tänkt att posta och vad dessa ska handla om, för att exempelvis konvertera besökare till kunder.

 

5. Du vet inte hur din hemsida presterar

Du vet inte om er hemsida ”fungerar” bra eller dåligt, eftersom ni inte följer upp och mäter hur det går. Då pratar vi inte om det tekniska utan ifall hemsidan gör jobbet att leda företaget framåt mot uttalade mål. Delvis har det ofta att göra med avsaknaden av konkreta mål för hemsidan. Men ofta beror det även på att man inte vet riktigt vad man ska mäta och att man inte har några enkla och bra mätverktyg.

Att mäta och analysera resultaten och dra slutsatser om vad som funkar och vad som kan bli bättre är en av nycklarna för en riktigt bra hemsida. Ta hjälp av exempelvis Google analytics (som är gratis) eller investera i marketing automationverktyget Hubspot, båda är bra på mätning av resultat. Du kan ta hjälp utifrån för att få koll på vad som ska mätas och hur.

En hemsida som ständigt utvecklas presterar ofta bättre och bättre. Testa er fram med olika ämnen på er blogg, olika call-to-actions, olika färger på knappar, testa med film. Mät vad som fungerar bäst och fortsätt att testa!

Ju mer du optimerar din hemsida för olika enheter, mottagare och sökord, desto bättre blir era resultat. Webben är ett område som ständigt kan förbättras!