Skip to main content

Det är lätt att känna att det blir en övermäktig uppgift, det där med att lägga upp planen för din digitala marknadsföring. Dessa tre steg kommer att hjälpa till att säkerställa att du tänkt igenom förutsättningarna ordentligt och framförallt att ni sett till att ni har en plan och en ekvation som går ihop INNAN ni sätter igång och springer!

Steg 1: Inventera

I detta steg ser du över alla ramar och förutsättningar för din digitala marknadsföring. Se till att du har svaren på frågor som exempelvis:

 • Har ni en fungerande digital marknadsstrategi?
 • Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Vad vill ni göra mer av?
 • Bör ni optimera er hemsida ytterligare?
 • Fungerar de program och verktyg ni har bra? (Eller bör ni se över dem?)
 • Vad har ni för befintligt content? (Kan ni återanvända material och stöpa om det?)
 • Hur ser er SEO ut? (Analysera, lägg till och dra ifrån där det behövs)
 • Vad har ni för budget?
 • Vilka resurser har ni för er marknadsföring? (personer och deras antal timmar)
Analys av data

Steg 2: Planera

I detta steg lägger du upp en ”plan of action” och ett strukturerat sätt att jobba.

Detta steg kan innefatta att:

 • Sätta mål (se till att sätta mål som är mätbara)
 • Göra en content-kalender (helst så detaljerad som det går, annars blir det svårt att beräkna tidsåtgången)
 • Se över era personas (så att ni löser problem och svarar på frågor åt rätt personer)
 • Skapa processer (upprepningsbara sätt att jobba som sparar tid)
 • Göra checklistor (exempelvis för att veta vad som ska göras i varje kampanj)
 • Räkna ut ungefärlig tidsåtgång för er marketing under året (Obs! glöm inte att lägga in ”padding” (tumregel +20%) på alla tidsuppskattningar)
content kalender

Steg 3:  Prioritera

Digital marknadsföring

I detta steg ser du till att allt går ihop. Där det inte går ihop – se till att prioritera det viktigaste! Finns det inte tillräckligt med resurser behöver ni kanske ta in hjälp utifrån. Om budgeten blir för liten, får ni fundera på om ni vill ta bort någon del eller lägga till budget. Kort sagt: Se till att ekvationen går ihop!

De delar du främst behöver se över är:

 • Mål
 • Planering
 • Budget
 • Resurser

Förankra och få sign-off

Efter att dessa tre steg har ni en bra grund för att sätta igång. Kommunicera med beslutsfattarna på företaget och få ”sign-off” på det du kommit fram till. Se till att jobba strukturerat och hålla dig till planen. På så sätt kan ingen komma i efterhand och klaga på att ”fel saker” gjorts etc. Och märker ni att något tar mer tid än beräknat så var snabb på att kommunicera detta och gör en ny beräkning så att beslutsfattarna (de som i slutändan ska rapportera om resultet) hela tiden är med på vad som händer.

För att lära dig mer om hur du kan synas bättre online? Läs vår artikel om digital marknadsföring!

 

Stort lycka till!

Varsågod. En guide du inte vill missa.

Här får du våra 14 hetaste insikter om egenskaper som driver resultat!