Personas - underlag inför kartläggning!

Samla mer specifik information om dina personas jobb, intressen och andra ämnen.

Frågor för att ta fram personas!

Inbound marketing går ut på att förtjäna potentiella kunders intresse genom att erbjuda ett värde i det du kommunicerar. Och hur går det då till? Först behöver du du identifiera dina personas.

Underlaget innehåller bland annat:

  • Relevanta frågor
  • Underlag som underlättar kartläggning av personas
  • Tips på ämnen du kan ha i åtanke för att kunna ta reda på vad som är viktigt för dina personas

Vem är detta för?

Du som behöver idéer och uppslag på vad man kan fråga för att få reda på mer om dina ideala kunder.

kartlaggning persona

Ladda ner underlaget som pdf gratis genom att fylla i formuläret.

Ladda ner underlaget