Bok för Connect Sweden

Vi står för: Böcker, Content, Design

Vi har hjälpt Connect Sweden att ta fram en bok där framstående företagsledare, politiker, forskare och debattörer berättar om hur flyget tagit dem ut i världen och om vilka möjligheter som flyget skapat för dem som individer, för företagen de arbetar i och för Sverige.